Každá nemoc má původ v duchovní destrukci, v nedodržování vesmírných zákonů a v odpojení od Boha – Stvořitele. A když ji chcete vyléčit, musí se začít tam, kde vznikla příčina. Tedy zase ve světě duchovním, ve světě příčin. Kdo uzdraví své spojení se Stvořitelem, uzdraví i své tělo a mysl. Je to banální a jednoduché a zároveň těžké pro většinu uvězněnou v konzumu a materiálnu. A zároveň je to jediné důležité pro naši nesmrtelnou duši.
Láska k Bohu funguje správně, jedině když ji máte daleko silnější a procítěnější něž ke svým rodičům, dětem, partnerům a na prvním místě. To je alfa a omega bytí a žití duše. Vaši blízcí jsou jen herci ve vaší další inkarnaci a ve světě iluzí a zhmotněných myšlenkových forem. Některé duše na své cestě potkáte jen jednou, jiné mockrát a v různých rolích vesmírného divadla. Ale ten, nejmoudřejší z moudrých, nejláskyplnější z láskyplných, Stvořitel soucitu a milosrdenství všech světů – ten je jen jeden.
PS. také jako spousta s vás, nemusím církve, sekty, náboženství, vatikánské satanisty. Ale nikoho z této party pro spojení s Bohem a Kristem nepotřebuje nikdo z nás. Díky Bohu.