Máme, za sebou, jako duše zkušenosti s různými duchovními liniemi/rody/skupinami. Staré duše mezi námi, si prošly liniemi na různých planetách. A ve svých nejpokročilejších vtěleních, většinou byly i na vyšším postě v nějaké své duchovní linii.

Duchovní linie své členy chrání, učí, dodávají jim energii, sílu. Mistři linie učí následovníky, žáky. Mají své různorodé učební postupy. Nejlépe se mají ti nahoře pyramidy, linie, které svým uctíváním, pozorností, biopolem, dotují ti ze spodu.
Duchovní královská linie Ježíše Krista patří mezi ty nejduchovnější v naší části Vesmíru. Předci a potomci Ježíše a jeho sourozenců, kterým v těle svítí jejich pečetě v krvi. V linii je vesměs hlavní středová linie ( tam často pouští jen pokrevní příbuzné ) a pak ty vedlejší větve, kam se dostávají učedníci, žáci, příbuzní sňatkem atd.
Jeden náš kamarád má v těle pečetě, symboly boční větve linie právě Ježíše Krista. To je velká vzácnost. A mluvilo se o tom, že i v ČR je jeden z potomků pokrevní linie přímé, schovaný. Vatikánské církvi se všechny pokrevní potomky Ježíšovi rodiny vyvraždit nepodařilo. Přeci jenom, Ježíšovi předci, k tomu sourozenci, děti, vnoučata, pravnoučata..atd. A schováni na Britských ostrovech, kam z Itálie, Francie, Španělska tolik církev nedosáhla ani tenkrát. Ale i dnes po nich jdou.
Jak jsme za ty roky prošli několika duchovními liniemi, je dobré si vybrat a vědomě vstoupit, do té co nás nejvíc táhne. Když dám příklad: Míra patří i do tibetské Karma K. – Karmapovi linie. Ale… je tam jen jedním z mnoha tisíců členů, kteří dotují ty nahoře. Vždy se mají nejlíp ti nahoře. Lepší je být v linie menší členy, ale ctnostné a nebýt jen tím, co dotuje ty nad ním.
Jen na naší planetě, je různých duchovních linií tisíce. Od tibetských, chaptajských, šamanských, faraonských atd.
Je to fakt velká síla  a procítění, když vás váš učitel připne do vaší duchovní linie a její členové vám začnou pomáhat v různých světech a realitách. Protože společně jsme silní, a když má někdo slabší chvilku, pomohou mu ostatní nést jeho závaží.