Touha mého srdce, po zesilování spojení Míri s Bohem – božským vědomím – stavem Já Jsem  – mne vede k myšlence realizace malého útočiště, ašrámu u nás doma. Kde by se lidé vzájemně podporovali v meditacích, modlitbách, dietách a disciplíně. Protože jen společně jsme silní. To je důvod všech těch podpůrných linií, bratrstev, sesterstev, řádů, skupin atd.:) Jedna oblast, a velmi silná, jsou průvodci, ochránci jemnohmotní, se kterými někteří duchovní hledači plynně mluví, komunikují. Dostávají rady, podporu, někdy i ochranu. Ale přece jenom jsme tady inkarnování lidé v tělech hmotných a hledáme i podporu ve hmotě.

Je toho spousta, s čím může malá duchovní komunita pomoci. Překonávat pohodlí, lenost, zvládat různé diety, celibáty, výcviky.
Zvažuji tak něco malého, pro maximálně 6 lidí, kteří by se tady nějak průběžně střídali. Není to o penězích, pokrývaly by se jen režijní náklady na potraviny a elektřinu, vařilo by se a uklízelo společně. Kdo by momentálně finance neměl, nemusel by platit nic. V duchovních komunitách to funguje i tak, že kdo může, dá někdy do společné pokladny víc a jiný co momentálně nemůže, nedá nic.  Jsem bez dluhů a materiálně v blahobytu, proto také mohu sem tam někoho podpořit.
Různých ašrámů, duchovních komunit, sekt je i v naší zemi dost. Kde se lidé podporují a společně meditují. Učí se žít čistěji, být lepšími lidmi.
Místo kde žiji je unikátní, silové, léčivé. Stavby co tady postavili lidé a bytosti ve světech astrálních a duchovních zesilují výrazně duchovní práci. I proto se o to dělím s lidmi co k nám jezdí do tmy nebo na návštěvu.
Aby komunita fungovala, jsou důležitá pravidla a řád. Budíček v 6 ráno, večerka ve 22h. Mezitím nabitý program. Žádný alkohol, drogy, cigarety, antidepresiva, Marihuana,. A rovnoprávnost. Žádné to, někde fungující, že má mniška svou služku, doslova otrokyni…lidé sedí pod ní, pod jejím trůnem… atd.:) Hraní na něco víc, nekončí dobře. A karma není zdarma.
Řád podporuje vytváření ctnostných zvyků a disciplíny. Pomáhá zbavovat se arogance, hrubého jednání a mluvy, podporuje soucit, vyrovnanost  a klid mysli. Lidé v komunitě musí také udělat krok ze svého komfortu ke sdílení času, soukromí a prostoru s dalšími. Omezit hloupé tlachání, internet, mobil. Stát se lepším člověkem, co se nepotřebuje někde opíjet nebo marnit čas.
Ašram určitě není vhodný pro lidi závislé na různých látkách. Se závislými pracujeme během pobytů ve tmě. Po dobu pobytu je žádoucí být v celibátu. Není vhodné ani pro traumatizované lidi. A určitě je lépe být nenaočkovaným a nepodlehnout Covid totalitě. Nechci být rozdělovačem na očkované a neočkované, tak jak už to začalo. Kdy někdo nechce pustit do svého domova, obchodu nenaočkované a obráceně. Na pobyty ve tmě nám naočkovaní jezdí už pár měsíců a nemám s tím žádný problém. Ale… pokud se chce někdo věnovat duchovní cestě doopravdy, tak očkování tohle výrazně tlumí a odpojuje. Nehledě na zdravotní problémy, které časem naočkovaní budou mít. Naočkovaný je i můj táta, podlehl té mediální masáži. Odvedení jeho duše do Světla a do co nejvyšších duchovních světů, až přijde jeho čas, mi tím rozhodně neulehčil.:) Rozhodně udělám vše proto, aby táta neskočil jako neodvedená duše nebo v nízkém, středním astrálu. Máma na sobě už nějaký čas pracuje, ta se zvládne odvést sama – pod bedlivým dohledem mé duchovní linie.:)
A také služba druhým, mne vede vystoupit z komfortní zóny poustevníků, kteří se před vibracemi lidí ukotvili na samotách a odlehlých místech… daleko od stád a měst. Karmu mám už docela čistou, služba lidem však kumuluje zásluhy a učí moudrosti, pokoře, soucitu a milosrdenství. A toho není nikdy dost.
Když jsem tyhle podpůrné meditace, nabídl před více než rokem na Facebooku ( od července 2020 tam nejsem ), ozvalo se za den asi 80 zájemců.:)  Tak kdyby měl někdo zájem o společné meditace, může se ozvat na mejl: info@tmaleci.cz