Na naší planetě najdeme spousty duchovně zajímavých míst, skrytých očím většiny. Dalo by se o tom psát dlouze.
Damanhur v Itálii, je veřejnosti přístupné místo, kde komunita duchovnu se věnující vytvořila zajímavé chrámy, propojení do jiných světů. Část lidí z této komunity, dokáže astrálním cestováním přesouvat své vědomí v čase: minulost, budoucnost k nahlédnutí během pár vteřin ( stejně se děje vše najednou, ale pro nás zajatce časových ohraničení je to zatím v praxi neuchopitelné většinou ) a komunikovat s jemněhmotnými učiteli, cestovat do jemněhmotných astrálních měst, do duchovních měst ( těch jsou na naší planetě – v různých dimenzích a vrstvách stovky atd.:), do podzemních říší. Různé tajné spolky mají svoje svatyně, podzemní chrámy, zasvěcovací sarkofágy, alch. laboratoře. A vše se většinou udržuje v tajnosti a nového adepta si učitel vybírá sám: jakmile vzroste jeho moudrost pochopení a vibrace těla, k uchopení mouder Vyšších světů a realit a jeho nervová soustava a fyzické tělo, dokáže unést vidění..dalších kousků skutečného světa tady…aniž by se sesypali strachy.

Damanhur. Co ukrývá tajemný podzemní chrám a takzvané sídliště budoucnosti?