Pokud začne člověk žít podle nebeských zákonů ( zákonů Stvořitele, Vesmíru, karmy ), jeho život dostává jiný rozměr. Více si uvědomuje co dělá. Co udělal a udělat neměl. A co neudělal, ale přitom udělat měl. Pečlivěji zvažuje kde zasáhnout a kde ne. Kde pomoci, a kde pomoc v nadhledu ublíží. Někdy je pomoc člověku v nouzi, ve skutečnosti danajským darem, který zbrzdí odčiňování karmické zátěže. Jindy je pomoc darem oběma. Proto je třeba vše nacitivat srdcem duchovním. Vědomý člověk si dává i velký pozor na to, aby si kvůli rychlému a lákavému zisku materiálnímu, nezpůsobil karmický problém či dluh. Domy, auta, peníze, jsou hnijícími tělu, po odchodu jeho duše z něj k ničemu, ale karma vzniklá nečestným jednáním k obohacení, ho může dusit i několik inkarnací.