Japonští čarodějové, kněží, mágové, dovršili dnes oficiálně už měsíce, roky probíhající předání moci a korunovaci nového císaře. Proběhla spousta rituálů v duchovních světech a astrálu, tohoto mocného rodu. Rodu, který kdysi přiletěl z Vesmíru a jako Bohové Slunce ovládli tuhle zemi. Vždy platilo a snad i dnes platí, že to co rozhodli japonští politici, musel schválit, posvětit japonský císař. A ten rozhodoval o všem.

Každý adept na císaře absolvuje celoživotní magický a duchovní výcvik v různých světech. Používá rituální a posvátné předměty dovezené z domovské planety. Stejně jako u dynastií egyptských faraonů, má k těmto předmětům, relikviím a do určitých chrámů a svatyní přístup jen císař a nejvyšší kněží.

K tomu japonskému cisaři a jeho posvátným, magickým předmětům které nejsou nikde vyfoceny a jejich skutečnou podobu zná jen císařova rodina a pár vysokých kněží:
Tři posvátné poklady jsou meč Kusanagi (草薙劍), zrcadlo Jata no kagami (八咫鏡) a klenot Jasakani no magatama (八尺瓊曲玉). O jejich podobě a původu není nic přesného známo, protože přístup k nim má pouze japonský císař a několik vybraných kněží a při císařské korunovaci jsou regálie zahaleny látkou. Má se za to, že meč je uložen ve svatyni Acuta v Nagoji, klenot v císařském paláci v Tokiu a zrcadlo v komplexu Velké svatyně v Ise.
Zrcadlo slouží nejen k věštění budoucnosti a bude podobné těm z obsidiánu, které používají top jasnovidci i nyní. Meč je symbol síly i ochrany.
Japonci mají svou mocnou Bohyni Slunce – Amaterasu. Egyptská linie měla svého Boha Slunce – Re. U nás překládán jako Ra. Dažbog byl Bohem Slunce u Slovanů. A každá civilizace měla spoustu svých Bohů, polobohů.

Schválně, zkuste se nacítit, podívat na tu japonskou rodovou linii císaře…. Jsou to zajímavé energie, bytosti.

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/japonsko-korunovace-noveho-cisare-pompezni-obrad.A191022_061201_zahranicni_may