S čím si hrát na pobytu ve tmě, když se chcete začít zrychleně duchovně posunovat a třeba…třeba dojít až k Nejvyššímu Osvícení a korunovat svou duchovní cestu napříč mnoha vtěleními, k nejvyššímu duchovnímu stupni.

Metod a možností jsou stovky, tisíce. Pár jich napíšu náznaky, z lehka.

Poprosit si ve tmě o napojení na svou hlavní duchovní linii. Vědomě si poprosit. Nutno vyprosit. Pro silnější spojení se do těla staví různé zesilovače, přijímače…  Tohle a další témata, by se dalo rozepisovat na mnoho stran. Dost z toho je tajemstvím linií.  Nacítit si.
Vyčistit páteřní kanál ( Sušumnu ) a naučit se v něm přesunovat Vědomí. To se pak naučit přesunovat kamkoliv chcete. Na jakoukoliv vzdálenost a do čehokoliv. Protáhnout korunu Phowou nebo podobnou technikou. Fajn je i Tummo, které pomáhá spalovat i karmu v sobě…a čistí dráhy v těle. A mnoho dalších, tisíce let starých metod, technik, nauk. Urychlujících cestu.
A pokora a pokora a snižování svého ega. To je hlavní urychlovač všeho.
Stahovat Světlo do sebe přes Korunu.
Koruna: na hlavě se dají vybudovat přijímače, vysílače, zesilovače. Na obrázcích jsou šamani kresleni s parožím na hlavě… Ale:  je fajn mít na korunní čakře více přijímačů ve tvaru antén, královských korun, přijímačů speciálních své duchovní linie, protože každá má svá specifika a metody jiné…. a různé anténky, paroží, koruny vzájemně propojit, aby tvořily síť a cizelovaly vaše vidění, jasnozřivost, jasnocítění, jasnovidnost, jasnolyšení atd.
K aktivaci Koruny pracovat co nejvíce s představivostí, vizualizací a koncentrací na představované. Představovat si bytosti, světy, to co chceme…ono to existuje, je to živé…a když uděláme krok k tomu naproti, snadněji to v sobě otevřeme.
A najít ve své hrudi vnitřní dech. Tep srdce, vnitřní dech, krevní řečiště, kanály, čakry. Vše ve svém stroji těla propojit, aktivovat.
A najít duši u brzlíku, svůj střed. Navázat s ní komunikaci trvá.
Celý Vesmír funguje na interakci energií..a energie je ve Vesmíru nejcennější platidlo….proto je třeba energií neplýtvat, kumulovat ji v sobě a přetvářet ji na Světlo v sobě, nad sebou. Duchovní posuny, transformace, iniciace vyžadují hodně energie. Proto ji neplýtvat na hlouposti, nesmysly. Odhazovat tužby, závislosti, nesmyslné plkání, neztrácet čas. Inkarnace všem uteče velmi rychle. A nechcete přece patřit mezi těch 99% lidí, co své dary a možnosti zase a opět promarní a těsně před smrtí si to zase budou vyčítat. Neztrácet čas, peníze, energii ezoterickými semináři a sledováním videí plácalů. Makat, pracovat na sobě, neztrácet energii a čas. To nejúdernější máte zadarmo sami v sobě k dispozici. A nikdo jiný to ve vás a za vás neotevře.
Světlo srdce – Vědomí srdce – Nejvyšší skutečnost – Bindu, čakra na hlavě, to světlo – Světlo nad hlavou je tam třeba mít nonstop. Ze sebe vytahovat nad hlavu, dotovat to energií ze svého nitra – až to tam budete mít rozsvíceno trvale. Tak jako mají Světlo nad hlavou mistři a Svatí na obrazech vykresleno.
Aby zářilo vaše srdce i nad hlavou propojeno zároveň a vzájemně spojeno.
Když přijedete do tmy, tak nepatřit mezi ty co utíkají druhý, třetí den, protože nevydrží sami se sebou a vykládají, že si splnili vše, proč si přijeli. Že už mají splněno apod., ač zatím neumí skoro nic jako my a mají nevyřešených dva miliony traumat, témat a strachů. :) A nebo si pouští nějaké nahrávky, řízené meditace, kreslí, hrají na různé nástroje = zase utíkají před hlubším vstupem do svého nitra, srdce a zabíjí čas a nudu nějakou podobnou činností.
Jak píšu tenhle text, zrovna mi volal chlapík, co k nám dne sjede do tmy, že si bere nahrávku knihy 4 dohody… tak mu říkám, že je to zase jen další brzda, která ho bude odvádět od hlubší a hlubší cesty do svého nitra.  Stejně jako různé hudební nástroje. Mlel si svoje, dávám mu radu ještě po druhé a zase bla bla bla, tedy, vezmi si co chceš a ve tmě si dělej co chceš, chlape.:) Klidně si tam i rozvěcuj, hraj s mobilem, jak někteří co pak lidem vykládají, jak snadno zvládli týden ve tmě a jací jsou kabrňáci.:) Samozřejmě, nejde o výkony, nejde o počty dnů, jde o opravdovou, nasazení a záměr. Chceš maximální posun za dobu pobytu ve tmě? Nech si pokorně poradit od lidí, co to dělají déle než Ty.  Chceš si pobyt užít, přežít, dělej si co Ty chceš. Je to Tvůj čas, Tvá energie. Nám je to jedno.
Osvícení = probuzení do skutečné reality. Probudit se jako jedni z mála z té kolektivní hypnózy, kdy lidé žijí změněnou realitu. Nevidí skutečný svět. Osvícení = pak uvedení do Vyšší Skutečnosti.
Kdy trvale Osvícení, toho nejvyššího stupně Osvícení = Sahadža Nirvikalpa Samádhí alias Království Nebeské a další názvy toho samého, dává po smrti těla možnost ukončit kolečko inkarnací. Tedy malé Já rozpustit včetně své nesmrtelné duše do Já velkého alias Já Jsem dokončeno k Vyvanutí po Realizaci Pravdy a Skutečného stavu Bytí – Reality. Dost duší se však rozhodne dobrovolně ještě vtělovat, protože to své učení, dobrodružství, jízdu, ještě ukončit nechtějí a vrátí se do různých druhů těl. Na různé planety.
Čím více hledač Boha prozřívá, tím více ho to táhne do samoty ústraní, mimo nemocné „stádo“. Včetně stáda ezoterického.:)
Proto je rčením těch nejmoudřejších, hledat Boha a vše potřebné ve svém srdci a to jde nejlépe v klidu a dál od lidí.
duhové těo