Dlouho jsem nic nenapsal. Tak jedna splácanina.:)
Na tohle téma dostávám otázku docela často. Hodně lidí navštěvuje různé semináře, akce, cestuje na různá energetická místa na naší planetě. Psychedelické rituály zažívají boom. Na trhu jsou stovky ezoterických knih. Proč, ale většina dnešních ezoteriků po smrti zase neodejde v Realizaci a bude muset absolvovat další životy ve třetí, nízké dimenzi? A inkarnovat se znovu a znovu, než se dají skutečně do duchovní vědomé práce? Duchovno je dřina, leč naplňující, plná zážitků a prožitků a jediná smysl mající.
Pro mne je odpověď na tuhle otázku stejná jako pro řadu linii, učení, nauk a duchovních škol:  Vědomě zemřít a vymanit se z kolečka Inkarnací.
Pak ve vesmírné hře působit buď už jen jako duše rozpuštěná zpět do Zdroje – Boha – Jednoty a bez omezení ega, těla, mysli nebo jako tzv. nanebevzatý mistr či jiná bytost vyšších sfér a dimenzí, a odtud pomáhat bytostem tady v nižších světech zmírnit jejich utrpení.
K tomu je třeba vyčistit svou karmu zcela a úplně. Odpuštěním sobě, druhým, pomocí druhým. Vyčištěním svých strachů, bloků a traumat. A bolestí. Zbavením  se nenávisti do poslední kapky, a protože žijeme v dualitě, tak přijmutí a ztotožnění se i s tím zlým a se zlem v sobě. Protože není světla beze tmy a dobra bez zla v nízkých jednotkových či desítkových dimenzích Vesmírné hry. Milovat Boha a dát ho na první místo, i před své děti a rodiče je základem každé vyšší duchovní cesty. Člověk pak zažije stavy blaženosti a opravdové kosmické lásky bez hranic. A Bůh svým věrným a oddaným odpustí i velkou část jejich karmických prohřešků.  Velkou karmickou chybou dnešní doby je hromadění majetku často za každou cenu, bez morálky, etiky a obírání slabších o jejich peníze. V okamžiku smrti a po ní to uvidí lidé sami. Jaké hlouposti dělala jejich nesmrtelná, odpojená, nevědomá duše kvůli nějakým papírkům, hromadě cihel a železa.
Na to, aby člověk vědomě zemřel, musí být schopnosti a znalosti, vyčištěnou karmu a spoustu energie. Tak aby viděl vědomě během celého procesu umírání kam jde a jak to udělat.  A ideálně tam byl v modlitbách a v meditacích, v těch světech už za života párkrát.
Duchovní Realizace není o stravě a o tom co do člověka vchází, ale o tom, co z něho vychází a jak vypadá jeho mysl, vědomí.
Vědomí vědomého pozorovatele již neřeší jeho tělo, mysl a omezující a zotročující ego. Je nad iluzí 3D. Je už ten, který ví, že je tím VŠÍM, že  je  TO,  je ve stavu JÁ JSEM. Kdy je vším a se vším propojen – ve všech světech i Vesmírech najednou a je tam i tady, je všude.  Dostat se do tohohle stavu v meditaci není tak těžké, udržet se v tomhle stavu v běžném životě materiálních bariér však ano.
Všechny tyhle sféry – kolečka ( karma, schopnosti, energie ) do sebe musí najednou zapadnout jako hlavolam ( točí se všechny najednou a buch a zapadnou do jedné sféry najednou ) a jsme volní.
Na odchod přes reverzní astrál kolem planety Země je třeba hodně energie a často pomoc nějakých bytostí, přátel, linie, spolku. Přes tu reverzní past, co tady udělaly bytosti, kterým tahle planeta patří už tisíce let. Past, která dostala spoustu starých, vyspělých duší do nekonečných inkarnací tady. Na planetě Země, které vidoucí a zasvěcenci říkají trestanecká, vězeňská: nejen kvůli té spoustě válek, utrpení, nemocí, násilí co se tu děje nonstop. Některé staré duše sem přišly na jednu, dvě inkarnace a …už tady tráví třeba padesátou.
Energii nakumulujeme ovládnutím vědomí a pozornosti, meditací a modlitbami, energetickým cvičením ( Tensegrita, čikung, tai chi atd. ), celibátem. Vědomým celibátem, kdy sexuální energii měníme v těle a nad hlavou na světlo a kumulujeme to světlo – tedy vyšší stupeň vibrační kmitočtové energie v těle. A v solaru a v mateřské energetické rovině v ledvinách. Aby bylo možné mít hodně energie a možnost ji kumulovat, nesmíte patřit mezi ty odsávané potrubím různými ezodobráky a také mezi ty, kteří absolvovali nějaké psychedelické a šamanské rituály či huliče Marihuany  a nikdo jim neopravil jejich energetické trhliny v jemněhmotných tělech a v auře. A k vysoké energetice těla je třeba ho mít vyživené: vitamíny, minerály, probiotiky, kloubní výživy, bylinky, aby mohlo přes páteřní kanál a všechny energetické toky v těle vyživit celý biorobotický stroj – tělo.  Vyživit tělo už nejde jen ze stravy, která dávno nemá ty živiny a látky co před desítkami let.
Odejít se nepovede bez zvládnutí všech sfér, o kterých jsem psal. Někdo má schopnosti a jako černí šamani a  černí mágové obrovské množství lidem ukradené energie – ve svých zásobnících, egregorech. Ty ale vždy vrátí do nízkých dimenzí jejich špinavá karma. Za ty magické útoky, někdy každodenní a kradení energie pacientům a jiným nevidoucím, vždy následuje trest.
 Na co je některým z už Osvícených hromada ukradené energie, když jejich karma konání je plná příčinných prohřešků?
 Jiný vidí a umí, ale zase nemá dostatek energie a disciplíny ji hromadit.
Další plácá cosi o tom, že karma už neexistuje a stačí myslet na lásku a už se nebude zrozovat. Tomu držím palce, aby v příští inkarnaci prolomil výmaz paměti, anamnézu co nejdříve. Jiní objíždí energetická místa, čistí je ( někdy ve své mysli jen – protože co může vyčistit sám špinavý a traumatizovaný že ), ale pořád utíkají od toho, zbavit se svých omezení, traumat, strachů, nenávisti k lidem, klaustrofobii, strachů z výšek, a spousty jiných nevyřešených oblastí. Další zachraňují planetu, ale zatím nedokázali pomoci ani sobě. Pro nás všechny však platí to, co napsal třeba pan Vacek ve své knize:
„Nejvíce prospějeme druhým i sobě, pokud zlepšíme vnitřně, duchovně, sebe. To by proto mělo být naším hlavním a jediným přáním a touhou. Veškeré další touhy a přání nám, i když se naplní, nepřinášejí skutečné a trvalé dobro, ale nanejvýš dočasná potěšení, která, protože nás zdržují na cestě k BOHU, jsou opravdovým zlem. Je sice možná hezké chodit za školu, ale od povinnosti ji řádně dokončit nás nikdo nezbaví. A co nechceme učinit po dobrém, musíme nakonec stejně udělat po zlém: bída, nemoci a utrpení, které si tím přivodíme, nás přinutí.
Neplýtvejme proto silou své pozornosti vědomí na nic, co toho není hodno a věnujme ji tomu, komu výhradně patří: vědomí, které je Bohem, jediným Dobrem. Skutečně si můžeme pomocí přání vzít cokoliv chceme, ale vždy musíme také zaplatit a to ať chceme nebo nikoliv.“
V několika inkarnacích jsem tyhle schopnosti a pomoc linií, přátel měl a vědomě jsem odešel. A jako jasnovidný věděl kam jdu a proč. Ale… odešel jsem z ne zcela vyčištěnou karmou a musel se vracet. Protože vesmírné zákony fungují spravedlivě a bez milosti pro každou bytost. V tomhle životě jsem si vytvořil skvělé podmínky pro vědomou smrt. Stačí jen drobnost: přísná disciplína a překonání lenosti a pohodlí, praktikovat modlitby a meditace a pořád a stále a stále na sobě pracovat.:) A k tomu pomáhat druhým a tím zase sobě.
Každopádně stále platí, že jsme nesmrtelné duše a když to nezvládneme v tomto životě, tak si holt dáme další a další inkarnace až se nám to jednou podaří.:)