Existuje jen jedna, jediná cesta, jak být nekonečně šťastný, spokojený a najít smysl života. A tou je odevzdání se tomu, co nás nekonečně přesahuje. Síle, která vše stvořila a je všude a ve všem. Já ji říkám Bůh – Stvořitel, někdo ji nazývá Zdrojem, další Vesmírem, Absolutnem, Supervědomím. Odevzdání se této Síle naplňuje člověka větším a větším štěstím, blažeností, které prožíváme ve svém srdci a  v celém těle. Každým nádechem můžeme Boha v sobě prociťovat, každou modlitbou = prosbou, prosit o zesílení Světla, lásky, ochrany, o vedení tímto Všehomírem. Tohle je alfa a omega Bytí, Kámen mudrců, počátek i konec. Nahoře i dole, vevnitř i venku jak říkají mystici. Jednoduché, přesto pro většinu lidí „těžké“ odevzdat se něčemu co není vidět a přesto VŠE stvořilo a přesahuje… Odevzdat sebe, svou duši, mysl, tělo Síle, která nás nekonečně převyšuje. Jenž nás stvořila a udělala naši duši nesmrtelnou, věčnou. V nekonečném oceánu Bytí, kde zaniklé se tvoří v nové v koloběhu žití. Zrozuje i umírá, od počátku do konce a zase znovu. V nekonečné moudrosti Boží. Ti, co Boha v sobě zesílili natolik, že ho prociťují neustále, tzv. chodí s Bohem nebo v Bohu. Svítí tady pro nás pro všechny a dávají nám velké dary svým žitím Boha v sobě. Není třeba být v žádé církvi, sektě, přitomnost Boží nemá hranic a omezení.

Jako dítě i dospělý jsem byl přemýšlivý a mockrát hledal smysl života. Přišlo mi málo jen vystudovat, pracovat, rodina, děti, splácet hypotéky a další dluhy, pak vyčerpaný do důchodu a zemřít.To co je nám předkládáno rodiči, ve škole, kolem.  Většina pozemšťanů bloudí a jejich vnitřní světlo zatím nehoří. Ač mají krásné děti, někteří spoustu peněz a majetku (  a spousta nemá nic než dluhy a nemocné tělo ), nejsou šťastní a snaží se najít štěstí a smysl života v dětech, vztazích, sportu, adrenalinu, alkoholu, drogách, milencích, v nějaké sektě, prášcích, honění za kariérou a penězi, v ničení těla marihuanou, dopingem a v řadě dalších utlumovacích a nakopávačích, kde jsou alespoň na chvíli tou dot ěla dodanou chemií „šťastni“. Ale jakékoliv krátkodobé štěstí z těl a majetků dočasných a v prach se později obrátivších, nesahá ani z mála k té blaženosti, co člověk zažívá v chození s Bohem.
Pak, přestože i jemu se dějí skutky zlé i dobré, odčiňuje třeba i karmickou zátěž těžkou.. a to bolí…ale i on žije v dualitě, kde je světlo i tma, bolest i radost… Avšak lidé chodící s Bohem vše dočasné a v těle dočasném, snáší žít a přežít snadněji. Někdy i velice snadno, prestože mohou mít bolesti, které by běžné lidi uvrhly do fňukání, sebelístoti a na lůžko. Vše je jen o síle spojení s Bohem, který dávám obrovskou duchovní Sílu, kterou jde zvládnout úplně vše. Navíc, tělo je jen skořápka a ten kdo chodí v Bohu, stejně většinu času tráví ve světech duchovních a mimo své tělo fyzické a jeho omezení – vězení.
I psaní tohohle textu, ve spojení přes mé Vyšší Já, mne prostupuje blahem a štěstím. Kéž Bůh dá a v této inkarnaci jednou budu také chodit v Bohu. Už dávno vím, že žádné penízeto neumožní. Proto prosím pro peníze nedělejme nic, co nás od Boha vzdaluje. Nic dočasné za to nestojí. Nedělejme nic, co nerezonuje s naším srdce, vírou a pomáhejme druhým.