Oddanost Bohu a absolutní víru a důvěru v jeho Síly, je třeba změnit v nekonečnou lásku v něj. Bezmeznou, oddanou, vším prostupující. Bez zábran a hranic. Vycítit ten proud, Světlo, které se transformuje z Nicoty – Absolutna – beztvarého – nestvořeného Ne-Bytí v Bytí. Naskočit na tu vlnu, která ve skutečnosti není, neexistuje, přestože vše ostatní stvořené Tvoří a prostupuje. Pak je to wauu, blaženost, duchovní srdce hřeje – hoří. Boží milost – Vytržení – Osvícení…Duch Svatý – Duch Boží. Ze Samsáry do Nirvány. Osobní ego a mysl – vědomí, rozpustit do Božského vědomí, které je všude a ve všem… a jít nad to a dál a za to, zřít a vejít a vjít …do Nicoty bez tvarů, do tmy – Absolutna.