Můžete cestovat světem a Vesmírem a hledat TO a smysl Bytí všude venku,  ale nenajdete cestu k Bohu a ven z kolečka Samsary. Aby jste našli cestu, musíte jít dovnitř sebe. Nepromarněte prosím šanci, kterou karanténa nabízí. Až vás zase spolkne koloběh systému, na cestu do sebe nebudou tak příznivé podmínky.