Možná se v listopadu vypravím s pár přáteli do Egypta. Popracovat tam více se světelným tělem v sobě a to zkusit aktivovat vnitřním spouštěčem v sobě a nasát nějaké informace, transformace. Ideálně, když se nám podaří si předem přes astrální kontakt domluvit nějakého místního Hakima, zasvěcence, čaroděje, člena mysterijního bratrstva, který má přístupy do zakázaných míst, svatyní, krypt, sarkofágů, ať to stojí za to.:)
Zájezd na 8 dní přes cestovku se dá pořídit už od nějakých 10 000 Kč + k tomu cestovné a vstupné na místa a nějaké poplatky pro průvodce.
Snažil jsem se s pár přáteli načítat nějaké základní informace už, z té doby předdynastické, která nás zajímá. Konkrétní život, konkrétního panovníka. Tehdejší jména faraonů – králů, letopočty jejich vlády, jsou zfalšované, úmyslně vymazané. Stejně jako ty egyptské dynastie trvaly daleko delší dobu, což potvrzují i vykopávky. Když se však najde něco významného, stejně to skončí v trezorech elit, Vatikánu a u podobných falšovačů historie. Kdo není úplný jeliman, ví, že v současné době nemáme na planetě žádné technologie, které by dokázaly postavit pyramidu z vodivého kamene, takových rozměrů, přesných řezů a tvarů. Tudíž, že nemůže být pravdou, že před 10 000 lety byla tamní civilizace méně pokročilá než ta naše.:)
Když se někde najde kostra „obra“, hned je schována před veřejností. Na planetě existují zápisy a kresby mimozemských lodí a jiných tvorů – těch pár zbylých záznamů, které se nejen církvi nepodařilo zničit.
Ti první faraoni – Bohové Slunce, kteří přiletěli ve Vesmírných lodích ( poté co Atlantida rozmetala jadernou válkou proti Slovansko-Arijské říši půl naší planety ) a ovládli egyptské barbary. Přiletěli v korábech z nebes, od Slunce, proto jim lid dal jméno Bohové Slunce, bylo to však jen evolučně vyspělé bytosti. Navíc jejich aura, světelné tělo zářilo a byli vysocí 3 – 4 metry ( tak jak je vytesáno na některých sochách a to je vykopáno sotva 8% toho co v Egyptě můžeme spatřit – ale není to v zájmu vládnoucích elit lidem ukazovat neuvěřitelné objevy ). Většina transformačních svatyní není vykopána nebo veřejnosti přístupna…Při korunovaci byl faraonovi přes třetí oko zavázán předmět síly – čelenka s kobrou ureus a supicí nechbet – upozorňující na jeho jasnovidnost a vidění různých světů. A také to byl symbol nejvyššího zasvěcence. Obě tyto zvířata byla samozřejmě v astrálu živá a chránila magicky vladaře.
Když šel tento faraon, nadpozemské krásy mezi lid, převyšoval je výrazně svou výškou a zářil zlatým světlem kolem sebe. Sem tam demonstrativně svou levou rukou někoho na místě uzdravil, oživil mrtvého člověka, rostlinu…Lid klečel ve zbožné úctě hlavou k zemi, když mezi nimi faraon kráčel. Ten se dožíval 600 – 900 let, pokud nezemřel nějakou nehodou nebo ho nezabili v boji o moc. Každopádně, další dynastie faraonů už měly slabší a slabší schopnosti a napojení na Zdroj. Neměli už schopnosti, přístupy Tvůrců. Bylo to tím, že se sexuálně spojovali s lidmi a poškodili své schopnosti, pokrevní linii nebo zkrátka zase odletěli z této planety? Egypt, to je dnes rozvojová země, s pár tisíci zasvěcenci, čaroději, léčiteli v pozadí, kteří si předávají v tajných řádech liniově informace.
Transformační zasvěcení v sarkofágu používaly až ty pozdější, oslabené dynastie faraónů, kněžích, zasvěcenců – členů řádů mysterií. Adept byl zavřen pod těžkých víkem a měl jen určitý čas, aby vyletěl z těla do astrálu a tam si ho přebrali kněží a určité bytosti..a provedly ho záhrobím, různými světy a po 1-7 dnech byl vrácen do těla a ze sarkofágu vytáhnut. Po tu dobu byly jeho tělesné funkce utlumeny, někdy byl umístěn průduch… Někdy se použil psychedelický lektvar nebo mast na tělo k utlumení srdce, dýchání. Říkal mi jeden zasvěcenec, že před lety v Egyptě tohle absolvoval v nějaké kryptě, kde byly silné energie, které mu vyživovaly tělo, zatímco byl 3 dny z něho vymístěn a hlídali mu funkce těla. Ve svatyních nejen karmackého chrámu pak probíhají tajné rituály různých mysterijních řádů. Kdy často se účastní třeba i Isis a Osiris v jemněhmotných tělech. Se sarkofágy se pracovalo i v Tibetu a pracuje stále. Ale jen v úzkém kruhu lámů. Jednou se třeba dozvíme, co je skryto v posvátné hoře Kailas. Šalamoun prý podle zápisů Hermese Trismegistose vyrobil prsten, který ovládal anděle i démony a jejich světy. Ale v éře statisíců let před Atlantidou na této planetě žili Tvůrci, kteří ovládali tyto světy jen svou duchovní silou a žádný prsten ani jinou berličku nepotřebovali…Něco o tom vím, musel jsem odčiňovat, když jsem jako Tvůrce na této planetě použil zakázané mimozemské energie a s dalšími Tvůrci jsme si hráli se světy andělů a démonů a demonstrovali jsme svou sílu k chlubení..Hloupě a nabubřele.:)
Ono celkově, když si člověk připustí, že jeho duše je v brzlíku a spouští mu celé tělo jako baterie a nacítí ji časem… a hledá původ své duše – z jaké je planety… poprosí nahoru, své průvodce o pomoc se spojení se svou domovskou sférou a o kontakt s ní.. mohou se začít dít věci.
Amazonští šamani a nejen oni dokáží v den narozenin, kdy je silněji otevřený portál, člověku zprostředkovat kontakt, astrální cestu na jeho domovskou sféru. Znám pár lidí co tohle mají za sebou a bylo to prý úchvatné. Pohovořili se svými druhy, na své domovské planetě. Podívali se jak to tam vypadá, dozvěděli se toho více o sobě. I tohle člověka motivuje na cestě hledání skutečné pravdy o sobě a Vesmíru.