Finálním cílem každé duchovní cesty by měla být pomoc druhým…Vyžádaná a s jejich souhlasem… A tím očista vlastní karmy = pomoc sami sobě, přes pomoc celku. Z celku stvoření jsme vzešli, do celku se zase vrátíme.
A k tomu samozřejmě neustálá duchovní práce na sobě. Protože Stvořitel nemá rád lenochy a povaleče.:)
Když už jsme dostali ten obrovský dar a žijeme inkarnaci v České republice, bez válek, hladomoru a s možností na sobě duchovně pracovat, jakkoliv chceme, neměli bychom tuhle šanci promarnit.
V duchovním světě jsem poznal spousty různých lidí. Někteří absolvují jeden seminář za druhým a stojí stále na místě. Jiní se posunují velice rychlým tempem a zapomněli se u toho zakořenit, uzemnit. A tam pak hrozí výkyv psychické rovnováhy.
Někteří chtějí „vidět“, jiní léčit, spousta z nich chce slávu a peníze…Někteří hodně peněz a žít a plnit si své neukojené touhy. Část chce učit druhé, někteří i mít své věrné žáky a obdivovatele. Někteří zakládají duchovní centra u nás, jiní zakládají léčebná centra v Amazonii, další na Bali a jinde v Asii, jiní v Kolumbii u Kogi.
Další cestují do dalekých krajů, protože jsou bytostně přesvědčeni, že v Indii, v Tibetu, v Peru, v Egyptě jsou silnější učitelé než tady u nás a objeví tam své úžasné schopnosti. Zatím v nich skryté. Později tam vozí další Čechy.
Ti moudřejší časem zjistí, že nemusí přesouvat své tělo po planetě ( koneckonců spousta z těch nejpokročilejších mistrů na této planetě aktuálně zrozených, nepřekročila hranice své země ) a to jediné opravdové duchovno naleznou jen v sobě, ve svém nitru, duchovním srdci. Když se zklidní, vyhledají samotu. A jdou do sebe…čistí to co se jim nelíbí….prozařují to světlem…oslavují to hezké.. Transformují smutek a bolest v radost.. Všechno ve Vesmíru je v pohybu.. Co není v pohybu zaniká. Co zanikne se transformuje. Nic neumírá doopravdy ve světě iluzí. A her.:) Hmota, v jakémkoliv skupenství= energie a ta se nikdy nikam neztratí.
Dokončíte jeden cyklus, tady v nízkých dimenzích a pokračujete v dalších světech. Ty mají také své omezení, limity, hranice… A tak je to stále dokola. To co je ve vyšších dimenzích běžná věc, je tady v primitivní 3D realitě zázrakem. I ve 3D máme pokročilé jedince, kteří umí levitovat, teleportovat se, přesouvat předměty svou mentální silou, svou myslí a energií ze sebe tvořit světy. Ale i oni mají svou karmickou zátěž… A tím se vracíme opět k první větě tohohle textu.:)
Vše ve Vesmíru má svůj pevný řád. Fungující hierarchie, přístupy někam, k někomu a k něčemu. Z vyšší dimenze, můžete do nižší. Obráceně pak jen ti pokročilí v té a z té nižší. A i to velmi omezeně a jen u duchovně vyspělých jedinců.
Chceš nakouknout do pyramidy a prozkoumat ty veřejnosti nepřístupné místnosti? Chceš se sejít s tibetským lámou v jeskyni v Himalájích a popovídat si s ním u stavech mysli? Chceš se sejít s vynálezcem Teslou a zeptat se ho, proč nebyl důraznější v rozšiřování svých vynálezů? Nebo se koupat v moři s delfíny a cítit teplotu vody i vítr kolem? Stačí prací na sobě dokázat opustit své tělo a podívat se silou své mysli kamkoliv, během pár sekund.

Jak napsal: Bhagavan Nitjánanda: Dosáhneš-li dokonalého vnitřního klidu, ustane potřeba kamkoli cestovat či cokoli vidět. Vše si můžeš uvědomit ve svém nitru.
Uvědom se jako vědomí Já
a poznej své vlastní tajemství!
Vesmír je v tvém nitru
a ty jsi v nitru celého vesmíru.
Vědomí Já je jedna jediná pulsující
inteligence ve všem – Jednota.