Cena je 1 000 Kč za den. Bez stravy 850 Kč.

Pro matky samoživitelky, důchodce starobní i invalidní možnost individuální slevy.

V ceně máte stravu na celý den. Nádobí, příbory, sklenice jsou ve svatyních.

Čisté povlečení polštáře, čisté prostěradlo na matraci a polštář. Deku nebo spacák si prosím přivezte vlastní. Někteří klienti se více potí a deka i přes nové povlečení je tak lepší vlastní. Kdyby vám byla zima, deku vám přidáme. Stejně tak i druhý polštář, pokud někdo potřebuje pro pohodlí více.

K dispozici jsou ekologická mýdla, ale stejně vás prosíme používat je co nejméně a ideálně se sprchovat bez mýdla. Zlepšíte si tím i imunitu. Na umyvadle i ve sprše najdete 500ml balení tekutého mýdla, různých vůní.  Vyrobeného v britské rodinné firmě Bio-D důsledně šetrným procesem z přísad nejvyšší kvality s cílem minimálního dopadu na životní prostředí. Neobsahuje fosfáty, ropné deriváty, konzervanty, enzymy, GMO ani umělé vůně. Netestováno na zvířatech, žádné živočišné přísady. Certifikováno pro účinnost proti E.coli, salmonele a MRSA stafylokokovi. Hypoalergenní, vhodné i pro citlivou pokožku.

V ceně jsou i náklady na energie, úklid, daň z přijmu ve výši 19%, náklady na reklamu, dopravu, opravy, na rozbory vody pro hygienu,  vývoz septiku a co zbude, to je plat průvodce terapií, který to dělá jako poslání a službu na své cestě k Bohu. :)

Používáme toaletní papír s enzymy, který se snadněji rozkládá.

Jak pobyt uhradit?

Vyberte si termín v našem kalendáři.

Vaší rezervaci vám potvrdíme mejlem a požádáme vás o úhradu zálohy na náš účet.

Závazná rezervační záloha je ve výši 50% ceny pobytu.

Je třeba ji uhradit nejpozději 60 dní před zahájením pobytu. Můžete však uhradit již plnou cenu pobytu.

O plnou cenu vás prosíme nejpozději 14 dní před nástupem.

Číslo účtu: 115-3139530237/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno prosím.

Pokud chcete vystavit fakturu, pošlete nám prosím své fakturační údaje na e-mail: info@tmaleci.cz

a my vám ji předáme osobně nebo zašleme poštou.

Podmínky a storno poplatky

  • V případě, že pobyt předčasně ukončíte, zaplacená částka propadá v plné výši. Na tento termín již neseženeme náhradníka.
  • Vámi zvolený termín lze změnit bezplatně na jiný nejpozdějí 21 dní před nástupem.
  • Vaše objednávka terapie tmou je závazná.
  • Závazná rezervační záloha je ve výši 50% ceny pobytu. Je třeba ji uhradit nejpozději 60 dní před zahájením pobytu. Můžete však uhradit již plnou cenu pobytu. O plnou cenu vás prosíme nejpozději 14 dní před nástupem.
  • Konzumace alkoholu a kouření je ve svatyních zakázáno. Porušení této podmínky může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady.
  • Čas hodiny nástupu a ukončení terapie bude sjednán individuálně.
  • Storno poplatek je ve výši: 100% plné ceny pokud svůj pobyt zrušíte méně než 12 dní před nástupem terapie. Po informaci o zrušení vašeho pobytu hned hledáme náhradníka a pokud ho seženeme, storno poplatek je vám odpuštěn a peníze vráceny v plné výši.
  • Storno poplatek je ve výši: 50% plné ceny pokud svůj pobyt zrušíte méně 30-12 dní před nástupem terapie. Po informaci o zrušení vašeho pobytu hned hledáme náhradníka a pokud ho seženeme, storno poplatek je vám odpuštěn a peníze vráceny v plné výši.

Terapie tmou jako dárek

Rádi Vám vystavíme poukaz jako dárek pro kohokoliv. :)

Před začátkem terapie, během vstupního pohovoru,  vás poprosíme o podepsání reverzu v tomto znění:

Provozovatel terapie tmou:

Tma léčí s.r.o.

Komenského 398, Modřice 664 42

IČ:  28352483   DIČ:CZ 28352483

Zastoupený jednatelem: Mgr. Miroslavem Čonkou

a

Já níže podepsaný/á

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Adresa trvalého bydliště:

činím

Čestné prohlášení o zdravotní a jiné způsobilosti k terapii tmou

* Čestně prohlašuji, že jsem plnoletý/plnoletá, svéprávný/svéprávná, duševně zdravý/zdravá a ve svém jednání svobodný/svobodná. Činím tímto při plných smyslech, dokonale informován/informována a po zralém uvážení všechna následující prohlášení.

* Terapii tmou podstupuji na základě své svobodné vůle a na vlastní žádost a jsem si vědom/a všech zdravotních rizik a komplikací z terapie vyplývajících. Prohlašuji, že jsem pro terapii tmou způsobilý/á, a že terapii tmou absolvuji na své vlastní riziko.

* Netrpím žádnou formou psychického onemocnění a nikdy jsem nebyl/nebyla pro taková onemocnění léčen/léčena. Prohlašuji, že zároveň nejsem v žádném ambulantním psychiatrickém léčení a netrpím fobií neslučitelnou s pobytem ve tmě či v uzavřeném prostoru. Zároveň netrpím žádnou jinou nemocí, která by mne omezovala při terapii tmou.

* Nejsem závislý/závislá na alkoholu, drogách, psychofarmakách, ani jiných psychiku ovlivňujících látkách.

* Po dobu terapie tmou nebudu užívat žádné drogy ani jiné omamné látky, včetně kouření.

* Nemám potíže s příjmem potravy a nápojů.

* Nemám žádné infekční onemocnění. Nejsem ve vyšším stupni těhotenství než ve 3 měsíci a nejsem rizikově těhotná.

* Prostudoval/prostudovala jsem si internetové stránky provozovatele. Všechny podmínky i okolnosti pobytu ve tmě mi podrobně vysvětleny a mé dotazy zcela zodpovězeny při vstupním pohovoru. Vzal/vzala jsem na vědomí zejména nebezpečí držení hladovky (půstu) při pobytu ve tmě. Beru na vědomí, že při pobytu ve tmě budu přijímat raw/vegan/vegetariánskou stravu. Při pobytu ve tmě se zcela zdržím kouření.

* Pro pobyt ve tmě jsem se rozhodl/rozhodla zcela svobodně. Je mi zřejmé a jasné, že pobyt ve tmě znamená přítomnost téměř dokonalého ticha, tmy a samoty, přičemž však chápu, že pobyt mohu kdykoliv ukončit nebo přerušit a odejít na světlo, protože nejsem v pobytových prostorách nijak uzamčen/uzamčena ani omezen/omezena na svobodě pohybu.

* Zavazuji se ukončit, nebo přerušit pobyt ve tmě, anebo alespoň informovat personál okamžitě, jakmile zaznamenám jakákoli fyzická nebo duševní negativa nebo pokud se pro mne pobyt stane jakkoli nekomfortním.

* Při terapii tmou nebudu nikterak zasahovat do vybavení objektu a budu se řídit instrukcemi týkající se ovládání spotřebičů. Beru na vědomí, že jsem povinen/povinna počínat si tak, abych nezpůsobil/a žádnou škodu.

* Souhlasím s tím, že personál je oprávněn můj pobyt v zařízení ukončit, kdykoli zjistí, že obsah tohoto prohlášení není pravdivý, úplný, nebo není z mé strany plněn. Souhlasím s tím, že stejné oprávnění přísluší personálu za situace, kdy okolnosti (zdravotní, přírodní, společenské, technické) zapříčiní, že můj pobyt v zařízení přestane být bezpečným nebo přínosným.

* Jsem si vědom/a, že při terapii tmou mohou vzniknout jakékoliv nečekané události. V případě nežádoucích zdravotních následků a/nebo poškození se zavazuji, že po provozovateli terapie tmou nebudu uplatňovat žádné nároky a žádat finanční či jinou kompenzaci.

* Vše, co jsem prohlásil/prohlásila je pravdivé a úplné a provozovateli terapie tmou jsem nic nezamlčel. Vše, co jsem se zavázal/zavázala konat nebo nekonat, bezezbytku dodržím. Beru na vědomí, že to je podmínkou bezpečného, ale i příjemného a přínosného pobytu ve tmě, pro který jsem se rozhodl/rozhodla.

Svým podpisem stvrzuji pravdivost výše uvedených údajů.

V Hodoníně u Kunštátu dne ……………..……

Podpis:…………………………………………