Popis bytostí, které viděli naši klienti během pobytu ve tmě.:) Anděl, archanděl, skřítek, trpaslík, víla, šupinatý drak, stařenka, stařešina, mnich a další. Zda to byly bytosti přírodní, duchovní, elementálové, energetická těla živých lidí putujících astrálem nebo… necháme na nich. Každopádně, všechny uvedené bytosti se prý chovaly přátelsky, byly zvědavé, chtěly si povídat. Účastník pobytu se tak mohl blíže seznámit s neviditelnout říší nás obklopující, do které se mu podařilo dostat po otevření vidění a po nadopování mozku hormony. A samozřejmě také po zvýšení jeho energetických vibrací a frekvencí během pobytu. Někteří se dozvěděli od uvedených bytostí i něco ze své budoucnosti a na čem mají pracovat.:) I tohle se může stát ve tmě. I když na světy kolem nás, většina lidí nevěří.