Přes všechna úskalí, která můžeme na duchovní cestě potkat, je tahle cesta hledání pravdy v sobě, ve Vesmíru a ve všem v nás i kolem, to jediné, v čem jde najít smysl života, plné štěstí, bezpodmínečnou lásku, plnou blaženost bdělé skutečnosti  a význam naplněného Bytí. Vždy dostaneme víc než dáme.