Když řeknu, napíšu slovo Bůh, modlitba, většina lidí se hned otřepe odporem… :) Až tak moc to máme v sobě zakódované v podvědomí…ty spousty zla, co různé církve, sekty prováděly a provádí lidem. Také mne satanisté z Vatikánu kdysi v Itálii upálili.:) Tenkrát jsem jako pohanský kněz ve Florencii kázal davům a čerti z Vatikánu mne pak za odměnu umučili.:) Ta banda rarachů kolem papeže. S láskou na to vzpomínám. – byl to velký dar udržet se v pravdě.
Je třeba být vždy nad věcí, ať se v minulých životech dělo cokoliv – být nad věcí a v odpuštění dává křídla. Co že mne umučili? Vždyť i já jsem zabíjel někdy. Proč mít traumata ze hry? Tohle, tahle informační energie může dát křídla těm, co jim bylo velmi ublíženo v tomto životě. odpuštění, soucit, milosrdenství.
Ti z Vatikánu, co na veřejnosti bojují proti homosexualitě, ale velké % z nich jsou sami gayové. Někdo uvádí, že je jich ve vyšších postech Vatikánu až 80%, já bych řekl třeba větší polovina.
To, že jsou gayové mi nevadí, vadí mi ty lži, pokrytectví a faleš, pedofilie, znásilňování dětí, znásilňování jeptišek, zabíjení novorozeňat, nedodržování celibátu, mocenské choutky, tajné krvavé rituály v kostelech, kryptách a hlavně: zatloukání všech obvinění a lhaní. Koneckonců, ve spoustě klášterech jsou zakopány děti znásilněných jeptišek. Dolní Kounice jsou proto tak silné duchovní místo, protože je jich v té rajské zahradě zakopáno tolik:( a přes tak obrovské utrpení se vytvořil energetické zesilovač. A to to v Kounicích už čistili tisíce lidí, převaděčů duší, a stále tam někdo jezdí…byly tam prolity tisíce litrů slz a nikdy nebude dovoleno to tam vyčistit plně.
Nikde nejsou božské zákony tak pošlapávány jak ve Vatikánu. Nikdo tolik neublížil bytosti Ježíše Krista než církev z Vatikánu. Tou spoustou lží, zfalšovanou biblí, kterou nesepsali žádní apoštolové, ale ta mocenská římská rodina. A vymysleli pohádku, že Kristus nic nenapsal a vše museli napsat až nějací jeho učedníci.:) Vymazali silné ženy kolem Krista, jeho manželku, děti z historie. A vymysleli kvanta dalších lží. Tento papež je podle plnícího se proroctví posledním ( konečně – zase bude na této planetě o něco lépe:)), převálcuje ho islám ( silou a agresí, jako kdysi papež svými křižáky a fanatiky zválcoval svět ) a hlavně odpor věřících ovcí.
Víc a víc lidí se už ale u slova Bůh – Stvořitel :všeho a všech v míru a Všehomíra – uzdravuje… Zjišťují, že nepotřebují kostely, zvrácené a úchylné kněze ( i těch pár čistých a slušných řadových mlčky souhlasí s tím co dělají jejich nadřízení a tím to schvalují a účastní se toho zla ) a Boha, Krista si mohou přivolat kdekoliv, modlit se mohou a vlastními slovy a Bůh a Kristus je vždy vyslyší a pomohou. Člověku narostou křídla, když se vrátí zpět k Bohu vědomě a uzdraví to v podvědomí.

Tento text berte prosím s nadhledem – byť je napsán podle mého nejlepšího svědomí. A s úsměvem na rtu. Protože vše je stejně jen hra Boha. Jsme tady všichni jako duše ve škole, v učení. Většina z nás si vyzkoušela roli pedofila, soucítím tedy s těmi nemocnými církevníky. Vše je vesmírná hra – zkoušíme si různé kostýmy, navlékáme různá těla. Stejně tak, je hloupé dělat špatné věci kvůli hromadění majetku a obrání blízkých, cizích lidí. Proč si tolik špinit karmu, když většina z nás bude umírat jen v jedné noční košili, přivázaní, utlumení – a pak naše duše, baterie těla umístěná v brzlíku, udělá fíí a je pryč.. a tělo začne hnít, rozpadat se… a my už budeme volní… konečně..ve své věčné slávě a v Bohu. Na věky věků a od Stvoření k nekonečnu…