Bůh je všude a ve všem. Když se nám podaří hmotu viditelnou, přeměnit ve hmotu – energii běžným lidem neviditelnou, dokážeme přetvářet realitu, cokoliv je dovolené. Dematerializovat, odhmotnit iluzorní hmotné ( hmota je jen iluze ), to transformovat a zmaterializovat v podobě nové, vyléčené, opravené. A silou myšlenkově-noetickou v oblasti, rovině příčin a následku nad astrálem a Jednoty u Zdroje -přepsat v cokoliv. V dřívějších civilizacích na této planetě to dokázali mnozí z dnes se duchovnu věnujících. Ale od té doby, za ty tisíce let, jsme všichni padli do hmoty, zdegenerovali a o dřívějších možnostech, umění, schopnostech se nám může jen zdát. Kromě pár mistrů na planetě, kteří však jdou drsnou cestou ústraní, samoty, výcviku nadlidských nároků. Dokázali jsme oživovat mrtvé, uzdravit cokoliv okamžitě, levitovat, teleportovat se, ovládat světy andělů i démonů, čarovat s počasím, ovládat živlové Síly, používat hvězdné portály, kterých tady na planetě jsou tisíce stále. Byli jsme Čaro-dějové, kteří tvořili realitu a pro běžné nevědomce té doby, kterých byla většina, jsme čarovali. Přitom šlo jen o ovládnutí sebe, svého těla a sil kolem, v kombinaci se silným spojením s Bohem – Stvořitelem. Teorii a co a jak trošku znám i teď, ale ty přístupy už nemám.:) Ale o to víc se snažím dodržovat Vesmírné zákony a morálku. Jsme jak jednooká kuřata ve srovnáním se svými dřívějšími životy vědomých a MOCných orlů.:) No a bez vyjímky, ti co jsou tady teď zase inkarnováni, toho nějak zneužili ke svému prospěchu, ve své nepokoře, pýše. Jinak by tady nebyli zase a zase a nečistili a neléčili to co způsobili.:) Dalo by se to rozvíjet do hloubky na spoustu stran, ale stačí to takhle.