Většina lidí je alergická na slovo Bůh. Má to ve svém podvědomí hluboce zaryté, díky tomu co nám prováděli na této planetě ti církevní bazilišci a jak si církev Boha přivlastnila, většinu kolem něj a Krista zfalšovala a své názory propagovala drsným násilím. Spoustu z nás náboženští fanatici upálili, utopili, pohřbili zaživa, drsně mučili. A málokde je tolik lží jako kolem papeže a jeho slouhů ve všech patrech. A málokterá kultura prolila více krve.
Na planetě Zemi uctívají lidé spousty Bohů a Bohyní. Od přírodních národů po západní civilizaci. Někteří z té spousty uctívaných přiletěli na tuhle planetu z Vesmíru a ovládli zaostalé barbary. A přikázali jim uctívat řadu dalších bohů a polobohů, bytostí.
Bůh Stvořitel je však je jeden. Ten nejvyšší a jediný. Není to žádný stařeček s vousem, ale všudypřítomná energie, esence, světlo, které je všude a ve všem. Stvořilo všechno a všude. Není ohraničeno časem ani prostorem. Tahle energie se dá procítit, vidět i dýchat. Je úžasný zážitek poprvé tuhle energii prožít a cítit.
Bůh není muž ani žena a ani dítě. Na pohlaví se bytosti rozdělují jen v nízkých dimenzích. Naše duše jsou inkarnovány v lidských tělech a pocházíme z různých planet, hvězd, Vesmírů, galaxií. Někdo z dimenzí nižších, jiný z vyšších. Někdo z dimenzí tisícovkových, kde neexistují těla a duše jsou shluklé v obláčku kolektivního vědomí. Vše stvořené Bohem má svůj smysl, řád a hierarchii. Duše se vyvíjí a stoupají nebo klesají podle svých skutků, činů a úrovně vědomí.
Čím více se odevzdáme Bohu a této Vše-síle a čím více otevřeme tomuhle Super-vědomí své srdce i vědomí, tím snadněji fungujeme v této vesmírné hře a studiu. Člověk více spojený s božskou energií kolem sebe i v sobě, vědomý si toho, že není tělem a i jeho duše je jen čirým vědomím, pak dokáže  dělat skutky, pro běžné lidi zázračné. Ale čím více ví a umí, tím méně jeho ego touží po slávě a předvádění. Tím větší jsou nároky na jeho morálku a etiku. Vesmírné zákony zná a tudíž jsou na něj daleko větší nároky , než na lidí zatím odpojené. Rychleji spaluje karmickou zátěž a i sebemenší prohřešek proti nebeským zákonům hned sklízí a napravuje. Nedělá nic, co nechce, aby druzí dělali jemu. Je svobodná bytost, neovládají ho pudy ani závislosti. Pečuje o své tělo, o svou schránku, skořápku, do které je jeho duše zavřená na naplánovaný čas.
A žije v srdci a ze srdce a naciťuje ze srdce. A jeho duše v dnešní době trpí, když vidí kolik lidí trpí.