Božské vidění
Z každého člověka, bytosti vyzařuje božské Světlo. Když se na každého budeme dívat jako na Boha, zesílí to naše vlastní Světlo a dostaneme různé dary.
Je náročné vidět Boha ve vrahovi, zloději nebo v tom kdo nám ublížil. Ale soucit v nás a naše moudrost mu říká: soucítím s tebou, nevědomá duše. I ty jednou prozreš, posuneš se dál ke Stvořiteli a přestaneš ubližovat sama sobě…