Celý Vesmír funguje jako dokonalá počítačová hra. Všude je řád, úrovně, levely, hierarchie. Vše do sebe dokonale zapadá. Když na sobě duše v lidském těle, momentálně ve 3 dimenzi – na planetě Zemi… pracuje, vyčistí svou karmu…postoupí zase o patro víš. A když ne a dělá hrozné věci, zasekne se ve 3D klidně i na tisíce životů. Znovu a znovu, dělá stejné chyby. Pořád dokola jako polámaný stroj. Ale jednou, to přijde u každého a vyleze zase o stupínek výš v této škole hrou. Pokud má někdo dar jasnovidnosti, dokáže se podívat do různých úrovní a napojit do různých světů a tam vyhledat o každém člověku všelijaké informace. Jaké minulé životy má za sebou, jaké skopičiny a násilnosti prováděl a proč je tady. Záleží to samozřejmě na stupni vývoje toho žrece a jak je sám čistý eticky, morálně, karmicky. A jak tím pádem daleko díky své čistotě  vidí, do jakých vrstev, hloubek a realit a světů. A propojení, protože na vše je třeba se dívat z nadhledu a jeho čistota mu dává zkreslení jeho filtru vnímání – vidění.
Silný jasnovidec, který je zároveň karmicky a eticky čistý, se vždy zeptá ve vyšších světech zda Evě Novákové může říct tohle a tohle co u ní vidí… protože tím ji ovlivňuje.  A jeho předpovědí by se pak Eva vydala daleko pravděpodobněji tou jednou křižovatkou ze tří, čtyř, kterou má k této události na výběr. Protože i slabé kartářky, co vidí maximálně kolik z klientky mohou vyrazit peněz a za peníze udělají skoro vše, ji svým názorem ovlivní.  V jejím podvědomí už tahle informace je a sílí. A tvoří se a zhmotňuje. Hádejte jak si asi karmicky polepší ty můry, co na FB kontaktují lidi, že jim hrozí nehoda, rakovina a oni dobráci je z toho za 5, 7,10t dostanou.  A dost, hlavně žen těmto nehezkým stvořením ve strachu a šoku podlehne a platí.  Je velkým přečinem udělat si dojnou krávu z lidí nemocných a slabých na těle a duchu.
Když se perou osmáci ( rasy z vyšších dimenzí, ale pořád velmi dole v  této hře Stvořitele, tak mezi ně neskočí prvnáček z planety Země a nepůjde je od sebe roztrhávat. Stejně tak, moudrý osmák nepůjde řešit konflikty prvňáků, ale třeba jim jen domluví, poradí. Nemoudrý osmák ( třebas bytost drakiánská, reptiliánská z dimenzí 6-8 )m vlétne mezi prvňáčky a lidi odsává, terorizuje a zotročuje. Třebas to nepopulární vkládání implantátů do lidí. Koneckonců, nějaký implantát – jemnohmotný má skoro každý člověk v sobě.
Bůh – Stvořitel nevypadá jako stařec nebo dědeček, ale je superenergiií, supersilou, ovládající a tvořící celou hru, divadlo i kulisy. I herce a vše. A všechny planety a Vesmíry a bytosti  a dimenze. A tvory a potvory a anděly a démony. A mudrce a pitomce a delfíny a srnce.:) Ve filmu Matrix ( který jeho autoři napsali podle svých zážitků duchovních  – a dovolili si moc, tak už jsou oba tihle chlapi přeoperovaní na nějaké jiné pohlaví) je znázorněn jako počítačový program. A Stvořitel ve formě energie, je všude a ve všem a v nás a tedy nám stále blízko a zároveň nemůžeme jeho energii a jeho samotného procítit ani z menší části, protože by to naše nevyspělé tělo spálilo na atomy.  I naše těla jemněhmotná. I ta jsou moc hrubá ještě.  Někteří uživatelé psychedelik zažili nepatrný odlesk jeho záře a Jednoty a uvědomění se Zdroje a Božské energie.  Dostali se tam zkratkou pomocí energie a síly psychedelické bytosti v Rostlině síly nebo nějaké jedu, secretu. Často je to však od cesty bez ega přivedlo do duchovní pýchy a jejich ego těmi zážitky narostlo.  To je také důvod, proč mudrcové nechtějí žádné schopnosti a zážitky posilující ego….A odhazují vše i ego a tělo a mysl… a čím více se stávají s Bohem spojení, tím více těchto schopností dostávají.. a protože své ego už zničili, nejsou tyhle dary pro ně diplomy na zdi a certifikáty z absolovování nějakých ezo kurzů a léčení podle metody Bédi Vomáčky nebo Pavla Sobce.:) Protože oni ví, že ví a čím více ví, tím více ví, že nic neví a neumí.
Dá se k tomuhle mini styku s Jednotou Boží přiblížit i během pobytu ve tmě, kdy třetí oko člověka nadopují hormony ze tmy a ty zesílí jeho vidění, cítění. A pak a to je stav nejtrvalejší a darovaný díky cestě do sebe a cesta nejtěžší, tedy cesta, po které jde jeden z milionu…, ve vnitřním tichu, rozpuštěním ega a spojením se se svou duší, duchem zbavení se okovů těla  a mysli. Často tedy na úkor zdraví a pozdější nepoužitelnosti ve hmotném světě peněz a obživy.  Ale co je pomíjivost 3D nad zřením věčnosti mudrců nesmrtelných…a svobodných duší, probuzených v ryzím vědomí už za života.
Když nějaké bytosti, na některé planetě moc zlobí a nedodržují nebeské zákony, pošle jednou za pár tisíc let k nim do hmoty, do těla, Stvořitel, kousek sebe – avatara, někdy zvaného i jako jeho syn – u nás to byl Ježíš Kristus. Ale byli tady i jiní avataři. A stejně jako Kristus, i oni nabádali lidi k dodržování nebeských zákonů. Kázali jim jak žít a ukazovali to svým příkladem. Božská energie je nazvána Duchem Svatým  a také matkou. Protože máme rádi ten princip trojjedinosti vystupující z Jednoty, Zdroje – otec, matka, dítě. A čím vyšší má kdo přístupy k těmto patrům, energiím ( protože vše a všude a ve všem je pulzující, kmitající, vibrující energie ), ten z jejich pomocí dokáže léčit, levitovat a podobné pro běžné lidi nadpřirozené věci. Pro bytosti z 9. dimenze, jsou levitace a jasnovidnost primitivní činy.:) Vždy záleží z jaké úrovně a odstupu se na vše díváme.:)
Je to k naštvání, že zrovna vy i já jsme v této vesmírné hře v tak nízkém patře – úrovni že.:) Ale trpělivost a pomalé krůčky. Chcete postoupit výš? Pracujte na sobě duchovně a upřednostněte svůj duchovní rozvoj a Boha nad majetkem, egem, mocí a slávou. Nespěcháte? Tak si to tady střihnete ještě pár životů. Tahle planeta není žádný med. Každý den zemřou desetitisíce lidí hladem, žízní a na léčitelné nemoci. A to je pro Boha už rok 2019 a máme tady všeho dostatek, aby neumřel nikdo z nich. Proč to dovolíme?
 Válčí se tady neustále minimálně na deseti místech planety. Násilí a znásilnění tady probíhá v milionech případů každý den. A také protože to dovolíme.
Hodně civilizací zničila umělá inteligence, počítačová a virtuální realita. Přístroje napojené na internet, začínají být tak silné, že dokáží pomalu měnit vědomí. A to tyhle civilizace úplně zotročilo. Z těch bytostí udělaly pokročilé umělé inteligence doslova roboty. Kdy izolovali duši ovládající tělo a mysl. Už takhle jsme v anamnéze, nevědomi si většina své duše a světů kolem nás a i toho, že existuje čisté, ryzí, vesmírné vědomí a tělo i duše jsou také jen zhmotnělá iluze ke studiu.
Už nyní na sociálních sítích žijí lidé polovinu svého života ve virtuálním světe. Sám vím, jak vysoce je to návykové a snažím se tomuhle odolávat. Daleko hůře ale odolávají malé děti, které už kolikrát drží v ruce mobil, tablet ve 4 letech.  A vydržet bez internetu den, je pro většinu školáků traumatizující. Implantáty s doklady, klíčem ke vstupu do domu, bytu, platební kartou, pasem atd. už se pomalu vkládají lidem do těl. Každý tento implantát dokáže na dálku člověka utlumit, paralyzovat, odpojit a některé i výbojem nebo manipulací buněk zabít. Užiteční pitomci ve Švédsku a  některých dalších zemích, už je mají  v těle dobrovolně x let. Některé mini nanočástice umělé inteligence jsou už roky ve vakcínách a v očkování. No, ta Božská hra je ve všem a všude, Nahoře i dole. V našem vnitřním Vesmíru i ve Vesmíru kolem. A kdo chce, ten může cokoliv. Mistři Realizace a ryzího vědomí se shodují na tom, že:  Planetě, lidem pomůžeme jedině tím, že na sobě začneme doopravdy duchovně a eticky pracovat. A začneme svou září a příkladem svádět na tuhle cestu ke Stvořiteli další a další lidi. Většina stáda však ze strachu o obživu a placení dluhů nikdy ze stáda nevystoupí. Cesta ke svobodě přitom začíná v mysliiiii.