Božská matrice Stvořitele je úplně ve všem a všude. V lidech i ve zvířatech, ve vodě i ve vzduchu, ve všem.
Vše můžeme rozložit na neviditelné částečky. Každá má vlastní inteligenci a zároveň žádná není mimo celek.
Všechny jsou informačně a vibračně spojené, fungující na stejné frekvenci kmitočtů. Pokud se mystik, čaroděj, láma, šaman dokáže na tuto síť napojit a naučí se s ní a v ní pracovat… Vše rozložit a zase složit… Může tvořit a měnit realitu, léčit, zhmotnit před očima druhých třeba bochník chleba a ten sníst. Vyléčit cokoliv, tím, že tělo nemocného rozloží a zhmotní v něm ozdravené tělo. Napojit se na informace v letadle na druhé straně planety. Védy popisují čiré vědomí, které prostupuje vším.
Klíčem k tomu všemu ( kromě spousty tréninku:)), je absolutní splynutí s Bohem. V něm a v sobě zároveň a navyšující se přístupy k zesilujícím se kanálům, silám, živlům. I každý ze živlů se dá naučit složit – rozložit a použít. Dá se mentálně přesouvat mezi dimenzemi, protože hranice a omezení – zákazy vstupů z naší 3D do dimenzí vyšších zmizí. Čím vyšší povolení, přístupy vědomý léčitel má, tím silněji a okamžitě na něj působí zákony karmické rovnováhy. A musí si přepečlivě rozmyslet každý tah v této Stvořitelově hře, ve které se stává bohočlověkem – Tvůrcem – spoluTvůrcem. V civilizacích před Atlantidou ovládali tohle mnozí čarodějové. Každou další civilizací se pak obyvatelé dalších epoch stávali více a více odpojení.
V tomhle stavu, vibracích těla ( vyšší stupně Osvícení ) se nedá zrovna fungovat ve světě, ve kterém žijeme. Proto také tihle mistři posledních století, tisíciletí, žili na samotách, v jeskyních, v poustevnách, kde nemuseli řešit peníze, vztahy, rodinu, práci, sex, majetek, řídit automobil atd. a občas jen něco snědli a popili vody. Pokud zrovna ve stavu silného napojení neživili skořápku pránicky. Kdo splyne s božským, pro toho je všechen majetek světa jen omezením hranic – světů bez hranic.
No těch základních pater této matrice se dostávají lidé při třeba kvantování. Tyto techniky tady oživily bývalí čarodějové, kteří s tím pracovali v dávných inkarnacích. Škoda jen, že místo posunu k pokročilému léčení – kdy je třeba žít čistě, dodržovat vesmírné zákony a zasloužit si vyšší přístupy a propojenost s Bohem k silnějšímu léčení lidí, se to zvrhlo v mamon, byznys semináře a tvoření majetku, čarování se vztahy a tak dále.:) Ale každé začátky něco stojí.