Lidé hledají Boha nahoře a zvedají hlavu a chodí do kostelů.. málokdo se však podívá do sebe a najde Boha v sobě, ve svém duchovním srdci.. Tam najde úplně vše.. Cesta tam je jednoduchá ( ale pro mnohé přitom těžká ) a je cestou samoty a ticha dokud není projeveno zatím neprojevené.
A když aktivujete svůj vnitřní Vesmír…propojíte své duchovní srdce v těle i mimo tělo…nahoru ( vertikálou co nejvýše do Světla ) i před sebe ( horizont lidský ), vytvoříte kříž…Pak: co je nahoře, je i dole..Co je venku, je tedy i vevnitř ve vás…
Člověk co ovládl božské síly ( tvůrčí silou ke tvoření z Boha a Krista je Duch Svatý, v Kabale pak zase Raciel ), tvoří princip ve světě božském – duchovním – z toho se princip tvoří v astrálu a ten se potom zhmotní ve hmotě, tady ve světě fyzickém, ve 3. dimenzi.
Člověk nevědomý – materiální, tvoří ve hmotě a z ní se vše promítá do astrálu a spouští to neviditelné síly a uvádí do běhu karmickou zátěž z roviny příčin a následků jeho činů a skutků.
Mág, šaman, čaroděj zase tvoří rovnou v astrálu a pak se to ve hmotě zhmotňuje… Nepouští ho to do tvoření ve světech božských, dokud není očištěn. A v astrálu je třeba mít hodně síly..proto ji většinou kradou svým obětem, milenkám, ovečkám odsáváním energie do jejich egregorů – zásobníků. A pak díky ní v astrálu tvoří. Tím se však vzdalují přístupům do světů božských, kde je třeba být očištěn a bez těžké karmy. Když se pak třeba takový amazonský šaman odevzdá Kristu, dějí se často věci.:)
Opravdu silní léčitelé, tvůrci, bílí čarodějové tvoří ve světě duchovním. Poprosí božské síly v modlitbě ( vstoupí do nich Duch Svatý – poprosí tuhle všeumožňující tvůrčí sílu o vykonání a svým Duchem současně navážou spojení v duchovním světě a přesunou se tam vědomě ) – a podle stupně jejich úrovně spojení nahoru, dochází v těle nemocného za různě dlouhou dobu k vyléčení. Jednoduché to vědět, těžké umět.:)
A ti co to umí, to většinou tají a použijí velmi zřídka a často skrytě.
Celé stvoření a tvoření je holt zábavná hra a studium Stvořitele Všehomíra.