Recept na stav neustálé blaženosti je jen jeden: být zároveň i v duchovních světech. Kromě pobývání naší duše v těle  lidském. A  k tomu jde dojít meditací, modlitbou, v pokoře, lásce, odevzdání se Vyšším silám, Bohu – Svořiteli, Vesmíru, Zdroji, Absolutnu… Pak může úplně každý zažít tak silnou lásku a blaženost, že je ve hmotě neporovnatelná absolutně s čímkoliv. Ani láska k dětem, rodičům se k tomu zdaleka nepřibližuje. Protože nejde srovnávat věčné a nekonečné Neomezeno s něčím dočasným.

 Když v meditaci zastavíte zcela mysl ( po měsících, letech tréninku ) a dostane se za ni, prožijete světy co jsou vám zatím skryté. A pak, po další práci zažijete i čistou podstatu mysli a nerozlišené Já Kde není nic ani nikdo a vy jdete ještě dál, do světů Stvoření prvotního a do podstaty všeho – z pohledu ryzího vědomí. Postupně si všechny otázky ve stavu napojení, jasnovědění hned zodpovíte přes své Vyšší Já.  A pak už nejsou žádné otázky, ani vy a k fungování tady ve 3D v těle lidském používáte přepínače k souběžnému Bytí v různých hustotách hmoty. Pak jste ve všem a všude  a zároveň nikde.:)
Lehce se to píše, těžce se k tomu praxí dojde a náročné je s tím fungovat tady ve světě převálcovaném hmotou a přeplněném odpojenými lidmy ovládanými vším možným.
Za pár dní jdu znovu na pobyt ve tmě. Už se na to pár měsíců chystám. To znamená různé energetické práce, dietní strava bez masa pár měsíců, očisty, celibát. Ve tmě budu jíst jen odpoledne jedno jídlo a budu se snažit co nejhlouběji, nejpokorněji odevzdat procesu, silám a bytostem v ní, v sobě i jinde.:) Mám to jednoduší, když už spoustu let nepiju alkohol, kávu, neberu žádné prášky, antidepresiva ani drogy, nekouřím ani nehulím marihuanu a další dobroty. I tím, že žiju na silovém, energetickém místě plném zářičů trvale a pracuje to s emnou.  A mám velké štěstí a dary na kamarády a přátele co si vzájemně na cestě k Bohu pomáhají.
Důležité je to ŽÍT, vše si užít a z ničeho se nepo…:) A žít ze srdce a být v tom srdci. I když je to na této planetě pořádně náročná estráda.:)