Stavy bdělosti
Existuje řada stupňů bdělosti. Málokdo se dokáže skutečně „probudit“. Hezky to je zpodobněno ve filmu Matrix. Ideálním otrokem je ten, který neví, že je otrokem. Ten se nebouří ani neprotestuje. Žijeme ve světě iluzi. Ovládnutím vyšších stupňů bdělosti, probuzení, osvícení, dokáží, ti co se jim to podařilo, nahlížet do skutečnějších světů a někteří se v nich i pohybovat.
Během meditace a různých procedur s rozšířeným vědomím, se dá pracovat s různými stupni bdělosti.
Například po alespoň 10 dnech ve tmě, pak člověk že tmy vyjde a svět kolem něj vibruje, barvy jsou živější ( jako třeba v astrálu), vidí větší škálu barev a jejich pestrost. Ono vše vibruje stále, jen my jsme spící a nebdící. Zajati v omezení naší mysly a omezeného vnímání.
Ve tmě pak takřka každý, jakmile se jeho tělo nadopuje hormony ze tmy, spí postupně méně a méně a přechází do různých stupňů bdělosti a lucidních snů. I běžné sny má barevnější a snadněji si je pamatuje. Při svém posledním pobytu ve tmě jsem měl třeba i deset krátkých snů a dobře si vše pamatoval. Podařila se mi i vědoma práce ve snu, kdy jsem pokračoval v živém snu s odříkáváním modlitby – mantry. Akorát jsem si 2x ve snu uvědomil, že je nepočítám na mále, počítadle.:)a to mne mrzelo, protože záměr byl stereotypní modlitba, 10 000 x opakování, kterou člověk odříkává jednu za druhou, ideálně s vizualizací Krista ve svém duchovním srdci a s jeho procítěním. Rozzařuje to a očišťuje duchovní srdce, soucit s trpícími bytostmi. Tuto silnou metodu vymysleli pokročilí mniši kdys dávno a jejím neustálým opakováním dosahovali spojení s Kristem, s Duchem Svatým, Oscvícení atd. A zažívali stavy nonstop blaženosti a euforie. Zkusil jsem si 2,5 dne této modlitby, 10h denně a musím říct, že dělat to jako oni roky, musí to být tedy Síla – ty jejich stavy a spojení nahoru. Podobně stavy a 24h nonstop blaženosti, zažívají jogíni, lámové v meditačním ústraní. Neustálé opakování manter, modliteb zvyšuje vibrace, čistí, napojuje. Sami v ústraní, kobce, jeskyni, Osamoceni, ale ve stavu nonstop štěstí, blaženosti a euforie, kterou si nedokážeme ani představit.