Všichni si ve svých inkarnacích neseme svůj „batoh“ plný našich skutků a činů. Příčin a následků skutků dobrých i méně dobrých. Toho, jak jsme se provinili proti nebeským zákonům. Kdy každý v srdci dobře víme, co je a co není dovoleno a co je s námi v souladu. Jak se chovat k přírodě, lidem, rostlinám, zvířatům, kamenům, k živlům atd. Co děláme ze srdce a co jsou manipulace k ukojení našich chtíčů, pudů a ovládání slabších.

Všichni máme i v této inkarnaci na tom svém „batohu“ aktuální karmické skóre, stav počítadla. Dokud ho nevynulujeme a zároveň v té závěrečné inkarnaci dostatečně nenatrénujeme dovednosti na „Přechod v Bardu“, budeme se vtělovat stále znovu a znovu. Vždy je však lepší vtělit se z čistší karmou než máme teď a žít snadněji.:) Vyléčit, „odpinkat“ různé strachy a traumata, není tak těžké, jaký byznys se z toho dělá.:) Po dozrání do určitého stavu, lze všechny traumata , strachy pustit pochopením, teď hned, najednou. Mniši a mnišky, kteří berou duchovno na 100%, konec konců žádné terapie, regrese neřeší. A přitom mají třeba poslední inkarnaci.
Bavili jsme se nedávno s Osvíceným kamarádem. Říkal Mírovi, že rakoviny co léčil a bylo dovoleno je vyléčit, nikdy neměl z Vrchu dovoleno, sdílet pacientovi příčinu jeho nemoci. I když jako jasnovidný příčinu viděl a ve světě příčin a následků ( i v Akáše a v dalších potřebných světech, kam třeba kouknout před akcí ). Když třeba žena, co utýrala a zabila malou holčičku…a ta holčička ji během umírání proklela… a ta žena už sedmou inkarnaci umírá v nedožitých 30 letech pozemského věku… Tak, nebylo dovoleno té ženě tuhle příčinu sdílet. Zkrátka se ten léčitel po časové ose vrátil do té události a tam to s pomocí Světla a Boží milosti a díky svému výcviku vyčistil a kletbu neutralizoval. Teď je na té ženě, zda bude žít „čistě“ a využije druhou šanci. Léčitelům se ty události co viděli během léčení vrací a vidí co lidé dělali lidem za strašlivé věci…Musí se nad to povznést. A dokud člověk neplyne trvale mimo dualitu ve stavu osvíceném, dotýká se jich to.
 Jak stárneme a utíká nám čas ( který z nadhledu stejně neexistuje ), tělo je méně funkční, více bolestivé a přibližuje se odchod z těla lidského, do těla světelného. Ti co jdou nějakou duchovní cestou, s podporou své duchovní linie… mají metody, nauky, učení, jak natrénovat „Přechod“. O tom, jak moci ukončit kolečko inkarnací, jsem už pár textů napsal. Zbytečné tedy opakovat.:) Těch co se to týká, ti si metodu najdou. A budou patřit mezi to necelé jedno % Čechů, co dokončí v tomto svém vtělení vesmírnou hru.
Základ je nebýt „ovcí“ a neživit svým biopolem, energií, uctíváním, ty nahoře své linie, pyramidy. Kdy ti dole slouží jako baterie. Dostali nauku, učení, ale k posunům je třeba mnoho energie…
  Je úplně jedno jestli někdo umí levitoval neb je jasnovidný. Všichni jsme dílkem Jednoty a tudíž všichni žijeme neoddělitelně všechno ve všem.:)
Mám velkou radost z kolegyně Zdenky, která za těch 13 měsíců co tady žije a pomáhá nám s pobyty ve tmě, udělala velký duchovní posun a dosáhla i nějaké z úrovní stavů Osvícení. Když zabere, a natrénuje „Přechod“ tahle inkarnace bude její poslední. Jak jí potvrdil náš jasnovidný, osvícený kamarád.:) Za rok udělala víc než za 20 let objíždění seminářů, duchovních škol a hraní na kněžky s nějakými certifikáty a diplomy.:) Tož držíme palce Zdenka.:) Jednou se vrátí na Slovensko a začne léčit, učit lidi. Teď a  tady zrovna říká, že by si dala dobré domácí koláče, palacinky.:) Proč ne.:)
Celé TO Osvícení je stejně jen Probuzení  ze slupek a nánosů, které v nás vyrobila výchova a prostředí. A balastem zanesli naši podstatu, Vědomí.
  Představte si, že by neexistovaly války, protože všichni lidé na této planetě by byli tak duchovně Probuzení, že by odmítli jít válčit. A neměl by kdo válčit. Neexistovaly by vraždy, znásilnění, loupeže, násilí, podvody. Obohacování na úkor druhých.  Úplatky, podplácení, korupce.  Neexistovali by nemocní, nešťastní, zoufalí lidé, závislí na všem možném. Lidé by si neubližovali návykovými látkami, ozařováním, wifi.  Atd. atd. atd.
Probuzení by přestali dělat spoustu destrukčních činů, návyků a lidstvo a planeta se začala uzdravovat. Už před 100 lety, psali Probuzení o tom, že 75% obyvatel planety škodí a jen do pěti % lidstva koná dobro a pomáhá. Teď to bude ještě horší, protože i většina ezoteriků chce urvat co nejvíc pro sebe ( lepší auto, dům, sex, více peněz, hojnost, milence, milenku, exotickou dovolenou, zážitky a prožitky. Ukojit pudy, chtíče, závislosti ).:)