Nejdůležitější meditace, přenosy Vědomí, astrální cestování, praxi by měl každý duchovní hledač věnovat Přechodu z těla fyzického v okamžiku své smrti. Aby byl co nejlépe připraven a věděl co nejvíce z toho, co se bude dít. Můžete objezdit stovky ezo seminářů, přečíst tisíce knih, ale dokud nezvládnete Přechod na pokročilé úrovni, stejně se budete muset stále vtělovat. Znovu a znovu… Smrtí těla vůbec nic nekončí, pokračujeme v jiných realitách. Pak se znovu a znovu vtělujeme zase do lidských a jiných druhů těl, dokud nedokončíme Cestu. Proto čarodějové, šamani, jogíni, lamové, nagové, mniši atd., během života v těle lidském, intenzivně pracují na poznání si Přechodu z a do různých druhů realit, těl, aby se v té vesmírné videohře posunovali dál a dál, blíž k Bohu. Až jednou se stanou opět Bohem, když se do něj zpět rozpustí. Z vyděleného, do neodděleného.
Různé duchovní linie mají metodiky propracované mnoha mistry za stovky, tisíce, miliony let. Podstata a cíl je stejný, metodiku a způsob mají různé linie přizpůsobené vlastní kosmologii. Je fajn, projít si tu cestu reverzním astrálem kolem této planety, Stromem Světa a Duší a říší chaptajů, chřtánem orla Nagualů, Tibetským Bar -Do ( úzký otvor ) atd. , ve více liniích, variantách. Dost buddhistů má předanou Phowu, transfer Vědomí. Odváděl jsem Phowou před lety babičku a zdařilo se díky pomoci tibetské linie. Ale Phowa se stává mistrovskou, až po odpraktikování mnoha tisíců hodin a zvládnutí mistrovské úrovně v kombinaci s dalšími naukami. Pokročilí lamové a jogíni, mniši používají další nauky, vesměs tajné. Propracovanější metodiku mají chaptajové a různí šamani. Navštívit Království nebeské, palác a duchovní svět Kristovské linie je neuvěřitelně povznášející. Tohle vše člověka nekonečně motivuje a inspiruje na duchovní Cestě. Protože smysl života lze najít jen v duchovní Cestě, vylepšování sebe sama, jak se přibližujeme zpět k Bohu. Neexistuje nic víc ve Vesmíru. Je to neuvěřitelně povznášející, motivující, inspirativní, transcendentní, mystické, tajemné, Božské.
Tibeťané mají různé tajné nauky a nejen pro veřejnost, pak Tibetskou knihu mrtvých. Přidávám jeden z dílů audio k ní, z kanálu Jakuba Konečného.