Jedna z nejpokročilejších duší na této planetě za poslední tisíce let. Avatar, pro Indy na úrovni Ježíše Krista, Božství sestoupené a vtělené do člověka. Boží syn. Poslán na Zemi udělat pořádek. Podpořit slabé a umravnit zlé. A hlavně nastolit stejně jako Kristus zase nebeské zákony a řád.
Babádží je jedno z jeho mnoha jmen. Titulů tohohle „nesmrtelného“ jogína, který se po nějaké době vždy vynoří z jeskyně v Himalájích a mění svou vizáž z mladíka na starce, do Božské matky atd. A pak zase opustí fyzické tělo a odejde ve svém světelném těle meditovat do jeskyně. A zase se jednou vrátí.

Jednou řekl:

„Nechci, aby tisíce nebo milióny lidí se staly mými následovníky. Jeden stačí. Jedna dokonalá bytost jako Ráma, Kršna, Buddha, Kristus postačí, aby změnila svět. Říkám vám proto tento příklad, abyste pochopili, že množství není důležité. Jedna jiskra Velké záře stačí, aby osvětlila vesmír. „Mezi tisíci jen jeden Mne hledá a z těch kdo Mne hledají, jen jeden Mne pozná.“

„Chce-li člověk pomoci světu, musí začít tím, že zušlechtí sám sebe.“

„Ke všem bytostem jsem stejný. Nikdo mi není milý ani odpudivý. Ti však, kdo se mi s láskou oddávají, trvají ve mně a já trvám v nich.“ K tomuhle jen má malá poznámka:) Stejné je to u Krista, kdy prosbou a modlitbou k němu, zesiluje spojení  s ním. Kdy Kristus toho svého, v němž přebývá ve svém jemněhmotném těle  uvnitř – jeho chrání, léčí, opatruje v božské lásce a časem v něm přebývá neustále.

 

Babádží o sobě říká, že je všude. Že působí na žáka na všech úrovních, ve všech světech, ve všech sférách vědomí.

O své cestě pak říká: “ je velmi těžká, jako kdyby člověk kráčel houštinou z trní. Jako by balancoval na ostří nože, jako by šel naproti nabité pistoli. Mnoho světců už na této cestě ztroskotalo.

 Podobně Kristus řekl: přišel jsem zákon uplatnit. Hledejte tedy nejprve Království Božího a spravedlnost jeho a toto všechno  vám bude přidáno. A milovat budeš pána Boha svého z celého srdce svého a z celé duše své a ze vší mysli své a ze vší síly své. – Jednoduché, vše říkající, prosté k naplnění že.:) Odevzdej se Bohu naplno, na 200% a dostaneš více než dokážeš přijmout.

 „Mudrc nebo světec je pro své nadpřirozené duchovní síly a schopnosti uctíván, ale též obáván, neboť má moc nad všemi silami přírody. Jeho žák je jím nejdříve pečlivě zkoumán, neboť vědění o Božství se pečlivě střeží, protože propůjčuje moc dělat zázraky. Duchovní vědění je tedy vlévá jen tomu, u něhož je předpoklad, že se stane dokonalou nádobou a zjevenou pravdu i snese. Rozhodující ve vztahu mistra k žákovi je tedy příklad a charakter gurua. Selhání žáka, je vždy selháním jeho učitele.

Probuzený Osvícenec ví, že jeho tělo není on, jeho Já to ví. A vzdává se požadavku na cokoliv co předtím považoval za „moje“. To osvobozuje a povznáší k Osvícení. Ve stavu Jednoty jsem pobyl krátce, ale vše bylo vším a Božská láska byla všude a ve všem a najednou a plně a  přítomna.:)

kkmmIMG_20190824_204836