Ideální jasnovidec je ten jasnovidný, napojený nahoru a zároveň velmi vzdělaný ve svém oboru. Ten pak může během pár týdnů, zkoumáním vaší duše a všech souvisejících souvislostí s vámi …vypracovat skvělý plán vaší inkarnační cesty a zaznamená tam i třeba všechny důležité situace tohohle vašeho vtělení. Ideálně se zkoumáním vašich minulých i budoucích životů, čistoty vaší karmy, vašich paralelních životů a hlavně napojením na inkarnační plán vaší duše…

Naše datum narození funguje jako nás čárový kód:) postavení planet, těles, astrální souvislosti… Proto když už využijete služeb astrologa, dejte mu dost času na bádání a nešetřete na něm. Jinak je to jako kupovat kladivo ze skla.:)
Čím větší duchovní schopnosti člověk má, tím více si může svůj osud přizpůsobovat… Díky Bohu.