V Tibetu a v Indii žijí poustevníci zazděni v celách, kde nespatří nikdy denní světlo. Dostávají jíst třeba jen jednou za tři dny a to pouze tolik, aby se udrželi naživu, a blikavý plamínek života v nich nevyhasl. Tito muži dokáží astrálně cestovat libovolně, a také takto cestují kamkoliv, kde se mohou něčemu naučit. Navštěvují třeba někoho, s kým telepaticky hovoří, nebo se odebírají do míst, kde mohou obrátit běh věcí k dobrému. Třeba se během vlastních astrálních cest s takovýmito mudrci setkáte, a pokud ano, bude vám to skutečně vzácným požehnáním, protože vám věnují čas, promluví s vámi a poradí vám, kudy se cestou osobního růstu dál ubírat, abyste dělali pokroky.
Dr. T. Lobsang Rampa – Škola esoteriky