Spousta lidí dnes pracuje s anděly. Někdo je vidí jako barevné koule, jiní pak jako bytosti. Někdo je nevidí, ale cítí. A další zatím ani to. Každý má svého anděla strážného. Většinou jich má více. Aby nám mohli pomáhat, je třeba jim to dovolit, poprosit je o to. A oni to rádi udělají.
Poučné pojednání o andělských světech od jasnovidných pravoslavných mnichů přikládám – Sv_Andele.pdf. Když se povznesete nad místy církevní formulky, dá se tam shledat spousty informací použitelných v dnešním světě. Andělské světy podléhají různým hierarchiím, ale vše funguje v lásce a harmonii bez povyšování a s oddaností Bohu.