Z díla : Chceš spatřit anděla? od Svatého Nektáriose Eginského:
Štěstí se nachází v nás samotných
Jak se mýlí lidé, kteří hledají štěstí mimo sebe samých: v cizích zemích a v cestování, v bohatství a slávě, ve větších majetcích a poučeních, v uspokojení, v přebytku a prázdných věcech, které stejně konec konců přinášejí hořkost! Stavět věž štěstí mimo našeho srdce – to je jako stavět dům v místě, které je předmětem stálých zemětřesení. Štěstí se nachází v nás samotných, a blažený je ten, kdo to pochopil.