Každou univerzální a všude možně rozšířenou modlitbou odevzdáváme svou energii do nějakého egregoru = zásobníku energie. To je hlavní smysl modliteb vymyšlených církví = a teď poslušné ovečky odevzdávejte svou energii nám, do našeho egregoru jinak skončíte jako neposlušní v pekle. Tak je to vyprojektováno v astrálu.
Takové to nejrozšířenější zakončení modliteb: amen je napojeno na egregor bytosti zvané Amen – Ra, ve starém Egyptě to byl Bůh Slunce.
Proto doporučuji modlitbu vlastními slovy. Ideálně krátkou a tu opakovat. Nabírá tím na síle. A nebo druhá varianta: povídat si s Bohem, Kristem o všem možném, svěřit se, prosit o co chceme.
Římskokatolická církev vznikla sloučením spousty různých náboženství, sekt, kultů římským císařem Konstantinem. Aby sjednotil všechny různorodosti pod jedno náboženství a ochránil si svou moc.  A zůstalo tam i tohle slovo Amen. A proto mají vatikánští církevníci po celém světě na svých kostelech, oblecích tolik symbolů kotouče Slunce, vycházejícího Slunce. Papež ho nosí vyobrazené na své koruně a drží tu sošku v ruce..
Tak jako církevníci zfalšovali kde co, tak i Ježíše znázorňují jako Slunce, zlaté Slunce, energii Slunce, dítě držící Slunce na spoustě maleb, soch, výjevů.
Ježíš samozřejmě byl počat jako vy i já, přirozenou cestou přírody. Duchovní hodnost zlatého kříže = Kristus získal na základě své obrovské duchovní vyspělosti a čistoty. Sám měl také partnerku, předky. Církev toho spoustu kolem něho zfalšovala ( jak se jí hodilo a hodí ) a udělala z něj i slabocha. Celý život ho pronásledovala a zabíjela jeho blízké, jeho pokrevní linii v lidských tělech.
O spoustě národů, civilizací uctívajících Slunce už jsem psal. Když jsme v Římě navštívili Baziliku svatého Klementa,  tak ve spodních patrech ( tak jak stavěli jedno na druhé časem a děje se to ve spoustě chrámů, kde to staré pohanské na silovém místě, který táhne k sobě lidi jako vosy na bonbón, postavila církev své kostely  ) je svatyně kultu Slunce, kde se pozdější století, při útisku církví skrývali se svými obřady a jeho uctíváním.