K tomu japonskému cisaři a jeho posvátným, magickým předmětům které nejsou nikde vyfoceny a jejich skutečnou podobu zná jen císařova rodina a pár vysokých kněží:
Tři posvátné poklady jsou meč Kusanagi (草薙劍), zrcadlo Jata no kagami (八咫鏡) a klenot Jasakani no magatama (八尺瓊曲玉). O jejich podobě a původu není nic přesného známo, protože přístup k nim má pouze japonský císař a několik vybraných kněží a při císařské korunovaci jsou regálie zahaleny látkou. Má se za to, že meč je uložen ve svatyni Acuta v Nagoji, klenot v císařském paláci v Tokiu a zrcadlo v komplexu Velké svatyně v Ise.
Zrcadlo slouží nejen k věštění budoucnosti a bude podobné těm z obsidiánu, které používají top jasnovidci i nyní. Meč je symbol síly i ochrany.
Japonci mají svou mocnou Bohyni Slunce – Amaterasu. Egyptská linie měla svého Boha Slunce – Re. U nás překládán jako Ra. Dažbog byl Bohem Slunce u Slovanů. A každá civilizace měla spoustu svých Bohů, polobohů.