Něco k duchovním liniím, které často zmiňuji. A snad neprozradím nic, co bych neměl.:)

Dotkneme se posvátna, tajemna, euforických stavů a požehnání mistrů.

Staré duši si prošly různými duchovními liniemi ( rodinami, rody, skupinami, společenstvími, tradicemi ) na různých planetách. Kde žily svá vtělení, ale každá má asi tu svou hlavní linii. Linie je často člověku blíž než vlastní lidská rodina, protože jsou s ní spojení v mnoha světech a úrovních najednou a v řadě inkarnací. Když neděláte hezké činy, sejdete z Cesty Světla, mohou vás z linie třeba i vyloučit. Můžete se do ní dostat pokrevně nebo si vstup do ní zasloužit. Bavím se o líniích, co za něco stojí a neberou tam každého. Učení se předává z mistra na žáka a ten jednou učení předá dál, v posloupnosti a tradici linie. Linie vás učí, vede, chrání v různých světech.
I Ježíš Kristus pochází ze vznešené duchovní rodiny, linie. Královské, jedné z nejsvětelnějších, které na této planetě kdy byly. I on prošel křesty, výcvikem v Egyptě, Indii a jinde u mistrů a učitelů. Pod ochranou své duchovní linie. Podle egyptských hakimů, žádné ukřižování neproběhlo a zemřel v pokročilém věku ve Francii. Kde je pravda v tom množství ochran a pečetí kolem tohohle příběhu? Pár lidí, se kterými Kristus komunikuje znám.
Mistr je ten, kdo už přešel na „druhou stranu“, myšleno do světů duchovních, astrálních, posmrtných říší apod., a udělá vše proto, aby žáka ochránil a předal mu své dovednosti. Má dovoleno vstupovat dovnitř Žáková těla.  Otevírat tam to a ho.  Pomůže aktivovat vidění,  bod spojení,  vnitřní dech atd.
  Učitel dle spousty tradic uspěje, když vychová žáka pokročilejšího, než je on sám a tím linie dál bude vzkvétat. Někteří žáci musí žádat opakovaně, než jsou přijati. Mistr se se žákem většinou propojuje na více inkarnací, ručí za jeho prohřešky a přešlapy stařešinům linie. Jedno jestli jsou to řády, linie mužské nebo čistě jen ženské a nebo obou pohlaví.
V některých tradicích to znamená to, že žák vstupuje do rodiny, pouto je tam velmi silné. Proto má mistr jen pár žáků, někdy jen jednoho. Dohlíží na žáka, učí ho v různých světech, provádí různými světy. Když tělo spí, tak ve snových světech a snových tělech. Když spí nebo bdí, tak v tělech světelných a astrálních. Pracuje se s minimálně sedmi těly v těle žáka. Třeba Levašov prohlašoval, že má 17 těl…
Výuka probíhá najednou v mnoha úrovních, světech. Od astrálních po duchovní. Po různé říše atd. Někdy za žáka mistr položí i život. Smrtí těla tady ve 3D nic nekončí, jen přecházíme do jiného těla a reality. Neustále žijeme v mnoha realitách, světech, inkarnacích. Všechny inkarnace probíhají tady a teď, najednou, jen v jiných časoprostorových pásech. Pro příklad: Míri Vyšší Já řídí jako loutky různé jeho vtělení. Jedno sedí tady v Hodoníně a píše tento text, další je teď právě v jeskyni ve Svojkově jako mnich, třetí se právě miluje s faraonkou XXX v Egyptě. A všechny tyhle inkarnace Míri jsou živé, právě teď se dějí…
  I ti nejtalentovanější a zázrační adepti, kteří by šli bez podpory linie a mistra, mistrů v linii, by museli jít cestou pokus, omyl atd., kdyby šli sami a museli by si na vše přijít sami a čekat na ověření výsledků Cesty třeba i celý život.
Mistr má žáka na vnitřní obrazovce. Vidí jeho úspěchy a chyby. Pochválí i vynadá. Cílem je, aby přešel jako on.
A protože mi nikdy nejsme nikde sami… V žádné chvíli nejsme sami. Ti co zřou a vidí jasnovidně, vidí ten mumraj bytostí a duší všude kolem.
Linie vás učí už to dávno mnoha života vyzkoušené. Cestu, kterou prošli osvícení a nanebevzatí mistři linie už dávno před vámi. Učení linie má svou tradici, metodiku, zkratky jak se vyhnout chybám. Mistr vám ukáže cestu, provede vás světy tak, jako jeho provedl jeho mistr.   Hrábne vám do vaší karmy a lecos vám pomůže vyčistit. Cestujete v čase, po časové ose, vracíte se do těch událostí a napravujete křivdy a napáchané. Tím se karmické smyčky hned přeléčí a vyčistí. Mistr vám pomůže s křesty a iniciacemi. Transformacemi až k Osvícení. Vloží do vás něco ze sebe a napojí vás. Naučí vás přejít práh a uspět. Vše si musíte odřít sami, ale s pomocí a požehnáním mistra a s ochranou vaší linie to jde o mnoho snáz. Světy jsou plné dravců a nástrah.  A když někdo začne svítit, slétnou se a chtěli by vám to vzít. S ochranou mistrů, členů, bytostí, ochránců linie jste v bezpečí.
Tady na západě se musíme nějak postarat o svou obživu, jídlo, bydlení. Na východě je to v tomhle snazší a žák může hned složit slib mistrovi. Obětovat svůj život Poznání a duchovní Cestě. Odejít z hmotného světa a vstoupit do světů duchovních linie čarodějů. Odevzdat všechen svůj majetek a nechat se živit přímo Bohem a tím co mu dá.
 Pro linie, které jdou ve Světle a zakládají si na své čistotě a morálce, platí přísná pravidla. Atd. atd. atd.
99% lidí, má tak málo energie,  že ani nemůže Zřít.  A zároveň,  ti co mají nasobne více energie a duchovní síly a darů,  a jsou v líniích,  kde je důraz na Cestě ve Světle,  tam je zákaz se předvádět před lidmi.  Nadpřirozené síly se neukazují,  pokud to není nutné pro něčí záchranu.
V ČR máme žáky různých linií z celého světa. Stovky jich tady máme co už něco umí. Nepočítám mezi ně žáky těch mistrů, kteří mají stovky, tisíce žáků, protože tam nedošlo k napojení a přenosům v tradici, linii. To, že někoho „uvedou“ do nějaké indické, tibetské apod, linie, která má tisíce, desetitisíce, statisíce členů ( třeba i tím, že si účastníci zaplatí v Indii a jinde, drahý kurz, nebo jsou „pokladničkou“ amazonských šamanů )  neznamená, že jsou v přímé linii, kde se hlídá koho tam pustí, přidají. Ale i být v boční linii jakožto uctívač a svým biopolem a energii, a poklonami, uctíváním, podporující člen jen fajn, protože tito žáci čerpají z ne-tajného učení linie a budou mít lehčí další inkarnace. Často se do té duchovní linie dá nyní dostat jen díky tomu, že jste tam už kdysi byli… a pokud vás nevyloučili, tak jako duše pořád jste, a když si to zasloužíte, splňujete potřebné, zase vás iniciacemi, transformacemi, sliby atd. napojí, přijmou, učí, vedou. Mistr ( muž, žena ), mohou samozřejmě být i v těle světelném. A můžete mít těch učitelů víc. I být aktivní ve více liniích.
Zkrátka je to úplně o něčem jiném než ty masovky a hromadné semináře, akce dnešního ezo rybníka kde jsou lidé obíráni nejen o peníze. Kde si hraje na mistra kde kdo. Mají často stovky žáků, kteří umí stejné prd. A jen je cucají o další a další peníze a doporučují jim další a další levely a pokračování kurzů, seminářů. Občas si klepu na hlavu, když vidím kdo všechno dnes učí, pořádá semináře a přednáší. Že jsou prosté duše schopné dát za víkendový seminář  i desítky tisíc Korun, učitelce, učiteli, kteří často doslova nic  neumí, prošli jen nějakými semináři, nejsou v žádné linii vědomě, zcela a napojeně a do Osvícení  a znalostí mistrů jim chybí řada vtělení. Proč tohle téma opakuji? Protože spousta ezoteriků žije v bludu, iluzi, své fantasii. Navzájem se plácají jací jsou super duchovně pokročilí  borci. A přitom neumíme zatím skoro nic.:) Někdo jezdí po seminářích, řízených meditacích a kdejakých komerčních ezo kurzech desítky let a …Tak vzhůru do práce.