Když jsem se vrátil z dlouhého pobytu v temném ústraní, všechny vizuální vjemy jsem vnímal nesmírně silně. Domy a stromy, všechny předměty vibrovaly. Když jsem se předtím setkával se stejnými jevy každý den, byly naprosto nenápadné. Po 50 dnech v naprosté tmě však byla má citlivost na jakýkoliv zrakový vjem tak silná, že bylo vše nepředstavitelně živé. Postupem času se zdálo, že vizuální jevy mizí, ale ty se samozřejmě nijak nezměnily – jen jsem si je už uvědomoval méně bděle.