Od včerejška je nad celou naší zemí v astrálu tolik koncetrované nenávisti, že je to těžké k žití pro většinu lidí. Proto je třeba nedávat tomu své emoce a být nad věcí. Lidé jsou kvůli těm energiím rozladění, snadněji náchylní k hádkám. Mohou se rozbořit dlouholetá přátelství a rodinné vztahy,  kvůli nepodstatné mini hádce.

Dnešní výročí se dalo oslavit láskou, přáním si lepších zítřků, ale lidé na obou znepřátelených frontách jsou hrnuti proti sobě energiemi nenávisti a ty potvory, démoni, entity nehezké mají dnes energetické žně. A bude to trvat ještě měsíce s různě pohyblivou intenzitou. Uvidíme jak budou manipulování studenti na školách a jak moc se to z UK rozšíří na další VŠ, jak moc se zapojí opoziční strany, aktivisté obou táborů. Rozhodně se nebude čekat na příští demokratické volby, protože hlas lidu zase zvolí Babiše – v rozpětí 25-39% a těm kdo demonstrace svolávají, je jasné, že opět bude vládnout. Demokratickými volbami, ví, že ho nesvrhnou.

Ideální je trávit tyto dny někde v přírodě a čerpat síly z toho krásného kolem nás. A řešit vše jiné, než politiku.:)
Pokud by různí ti ezo štváči  rozeznívající nenávist,  více ctili nebeské zákony, věděli by, že jediným řešením situace dvou zhruba stejně početných táborů je vysílání lásky, láskyplných záměrů, které při tak velmi početných davech dokáží doslova zázraky. Kdyby tedy byla jimi nenáviděnému A.B. posílána v opravdu hromadné meditaci a i sólovém mentálním procesu – spousta energie lásky a vize co má udělat, situace by se vyvíjela úplně jinak a on by harmonicky dělal to co chtějí. Vynořili by se i duchovně pokročilí vůdci, pro které majetek nic neznamená a obětovali by svůj duchovní pokrok ve prospěch naší země. Tak jak to kdysi dělali někteří rodoví vůdci, králové, panovníci. Takového panovníka neměla naše země od dob Karla IV.
Ten byl jako vidící velmi duchovně vyspělým panovníkem a šlo mu i o dobro běžných lidí. Upřednostňoval zemi českou i před dalšími zeměmi, kterým vládl a jako římský císař si zajel  do Vatikánu, kde mu byly různé relikvie ( včetně Svatého grálu ) vydány bez boje. A ty pak ochraňovaly českou zemi. Bohužel, hned jeho syn Zikmund zase Svatý grál za peníze Vatikánu prodal a od té doby v naší zemi nebyl a rozutekly se i další významné svaté předměty obrovské ochranné síly. Zikmund měl peníze na válčení a zaprodal nebeské království a budoucnost naší země za iluzorní boje o území fyzické. A tím samozřejmě dokonal i ortel nad sebou.
Celé je to stejně jen vesmírná hra, škola, zhmotnělý svět iluzí. Kdy moudří a mudrcové neodevzdávají svou energii v hádkách a pro cizí účely a jsou nad tím a v sobě a ve svém srdci a středu. V pohodě a na pohodu.:) Ať se děje, to co má.  Každý jsme tady jen za sebe a máme za úkol napravit své chyby ze spousty svých minulých životů. Napravit a vyčistit co nejvíce svou karmickou zátěž. Člověk v harmonii a ve svém středu, pozoruje co se kolem něj děje a ví, že vše je jen svět iluzí, který ho nechává klidným a nevychýlí z jeho středu. S pobavením kouká, jak samozvaný kněz ovládnutý démonem ve svém těle –  Halík promlouvá davům a Míra Kalousků, který má v sobě démona alkoholu, je fanatickým davem navrhován na prezidenta. Žijeme v době čar a kouzel, kdy možné je všechno.:) A někdy je to velká sranda.