Z knih S. N. Lazareva, jednoho z aktuálně největších léčitelů na planetě:
„Pohleďme na Svatou trojici:

je tu Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Matka(Duch svatý).
Bůh Syn je hmota.
Bůh Matka neboli Duch svatý je polem a časem.

Bůh Otec je pak to, co oba tyto fenomény spojuje.(=>Bůh Otec je láska a duše se nejlépe léčí láskou!) dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 2/1“
Abychom poznali Boha Otce, musíme se povznést nad Boha Syna(=hmota, tedy materiální hodnoty) a Boha Matku(=Ducha svatého(=duchovnost, umění a kultura)). „Vůdčí hvězdou našeho žití je cit lásky.“ dle knihy S.N.Lazarev – „Diagnostika karmy 2/2“ str.233
————————
S. Lazarev to moc krásně vysvětluje. Mám to pojmenované jinak ke svému pochopení, ale podstatu stejnou:
Kristus = syn Boží a jeho částečka,  sestoupil sem k nám do 3D do hmoty, aby se přes něj lidé mohli spojit s Bohem – Otcem. Stejně jako další božští avataři, nabádal lidi ke ctění nebeských zákonů. K navrácení se k Bohu. K nápravě jejich myšlení, chování, skutků.
Duch Svatý je božská energie, se kterou se dá čistým životem, prosbou, modlitbou spojit a zesilovat tohle spojení. Kdy časem tahle energie člověka naplňuje, posiluje, chrání, vyzařuje z něj.
A větší duchovností, povznesením sebe nad hmotu a vyzařováním světla a lásky ze sebe ven, se více a více přibližujeme Bohu. Většina lidí na planetě si Bohu-žel, stále neuvědomuje, že od okamžiku fyzické smrti ( a často i řadu let ve stáří, v nemoci ) je jim veškerý jejich majetek a 50 členná rodina k ničemu, pokud během života dělali nehezké věci. Právě kvůli tomu hromadění majetku a často nespravedlivému jednání vůči oponentům svých blízkých – oboje  za každou cenu. Ale nic se nikdy nejí tak horké, jak s e upeče.:)